VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Oranjewoud gaat eindelijk dividend uitkeren

Een beursnotering als testament. Dat is op de keper beschouwd waarom directeur Gerard Sanderink een beperkte hoeveelheid aandelen in zijn ingenieursbureau Oranjewoud op de beurs verhandelbaar houdt.
Voor minderheidsaandeelhouders is tot nog toe weinig aandacht bij Oranjewoud. Maar een kentering lijkt aanstaande nu Sanderink overweegt om eindelijk dividend te gaan uitkeren aan zijn aandeelhouders.

Een computerbedrijf dat via zijn topman voor 90 procent eigenaar is van een ingenieursbureau. Dat daarbij ook nog eens beursgenoteerd is maar opereert zonder raad van commissarissen. Geen twijfel mogelijk: hier is Gerard Sanderink aan het werk, de eigenzinnige ondernemer uit Twente en baas van IT-bedrijf Centric.

Oranjewoud nauwelijks bekend
Sanderink lijkt de geringe bekendheid niet te deren; hij opereert het liefste in de luwte en zonder commissarissen die over zijn schouders meekijken. Alhoewel hij al jaren toezegt wel te zoeken naar geschikte commissarissen en zelfs met een enkeling al in gesprek zou zijn (geweest), vlot zijn zoektocht niet.

De beursnotering wil Sanderink  maar al te graag behouden, alhoewel Oranjewoud (en voorloper Centric) van de financieringsfunctie van de beurs geen gebruik maakt. De enige reden voor de beursnotering is dat hij zo voor zijn erven de mogelijkheid laat om aandelen te verkopen.

Dividend in aantocht

De aantrekkelijkheid van het aandeel wordt zeker niet vergroot doordat er jaren geen dividend wordt uitgekeerd en dat oorspronkelijk ook voor 2009 niet werd voorzien. Maar de aanwezige aandeelhouders tijdens de aandeelhoudersvergadering drongen er niet alleen op aan dat Sanderink zich nu echt omringt met een raad van commissarissen, maar nu toch ook eens een dividend zou gaan uitkeren. Voor 2008 wilde hij er na overleg met zijn financieel directeur niet aan, maar voor volgend jaar wil hij .

Overheid als tegenwicht

Oranjewoud richt zich op een veelheid van diensten met als speerpunten gebiedsontwikkeling, waterwerken en waterkwaliteit, bouwadvies, bodemsanering, ontwikkeling en aanleg van sportaccommodaties en groenvoorzieningen (vooral met kunstgras).In de toekomst wil het Goudse ingenieursbureau zich ontwikkelen op het gebied van energie- transport, water en klimaat en ook zitten er volgens Sanderink grote opdrachten aan te komen voor oliemaatschappijen, vooral wat betreft de (bodem)sanering van af te stoten tankstations.

De doelstelling voor het operationeel bedrijfsresultaat (ebit) ligt voor de komende jaren op een niveau tussen de zes en tien procent. Over 2008 steeg de omzet met 59 procent tot 363 miljoen euro, vooral door de omzetbijdragen van acquisities. Het resultaat na belasting steeg tot 17,2 miljoen euro (2007:16,5 miljoen euro). Oranjewoud heeft in de detachering en de IT weliswaar de gevolgen van de economische crisis bemerkt, maar is het afgelopen jaar en het eerste kwartaal redelijk ongeschonden doorgekomen. Volgens Sanderink vooral omdat overheden als tegenwicht tegen de crisis hun bouw- en infrastructuurprogramma’s hebben geïntensiveerd.


Nieuwe overnames geen prioriteit

Vanwege de onduidelijke wereldwijde economische situatie en de tijd die de backoffice integratie van de overgenomen bedrijven nog zal vergen, zal Sanderink terughoudendheid betrachten bij eventuele overnames. In het afgelopen jaar heeft Oranjewoud flink wat overnames gedaan, waarvan het Amerikaanse Delta Environmental Consultants het grootste is. Verder zijn Van der Heide Beheer (bliksembeveiliging en corrosiebestrijding) en op sportgebied Edelgrass (samen met Ten Cate) ingelijfd.

Ook heeft Centric enige maanden geleden het probleemkind van Ordina, de divisie business processing outsourcing (BPO), overgenomen. Alle overnames zijn in cash afgerekend. Vooralsnog wil Oranjewoud deze overnames goed integreren en in het komende jaar voor verdere overnames pas op de plaats maken, tenzij plotseling een witte raaf langskomt.

Vermeende interesse in Simac

Een van deze witte rafen zou wel eens het aan de lokale beurs genoteerde Simac Techniek kunnen zijn. Sanderink’s naam dook medio april van dit jaar op als kandidaat-koper van de Eindhovense ict-dienstverlener, waar grootaandeelhouder Erik van Schagen onlangs een indicatief bod van 1,75 euro op uitbracht.

Enkele jaren geleden deed Sanderink naar verluidt ook al eens een toenaderingspoging richting Simac. Zowel op de vermeende interesse in Simac als op de rationale achter de overname van de BPO divisie wilde Sanderink niet ingaan. Dit ging volgens hem niet over de gang van zaken bij Oranjewoud, maar betrof enkel Centric.