VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers willen uitleg Staat over verkoop Fortis verzekeringsdeel

De Nederlandse Staat moet duidelijkheid verschaffen over de verkoop van Fortis Corporate Insurance. Aandeelhouders hadden eerder expliciet gevraagd geen verzekeringsactiviteiten te verkopen zolang de juridische procedure over de verkoop van Fortis nog loopt.

Deze week werd bekend dat de Nederlandse staat, eigenaar van delen Fortis en ABN Amro, bedrijfsverzekeraar Fortis Corporate Insurance verkoopt aan de Britse verzekeraar Amlin. Met de overname is een bedrag gemoeid van euro 350 mln.

De VEB en Deminor hebben de Minister van Financiën Wouter Bos vandaag per brief om opheldering gevraagd over die transactie. De partijen menen dat de Staat met de verkoop van FCI gestarte procedure over misbruik van omstandigheden.

is onder meer gevorderd dat de Nederlandse verzekeringsonderdelen die van Fortis gekocht zijn niet worden doorverkocht voordat de rechter uitspraak heeft gedaan over de toelaatbaarheid van de transacties van 3 oktober 2008. Dit om te voorkomen dat aandeelhouders van Fortis en Fortis Holding verdere schade zouden kunnen leiden door onrechtmatig handelen van de Nederlandse Staat.

Met de verkoop geeft de Nederlandse Staat volgens de belangenbehartigers van aandeelhouders nogmaals nadrukkelijk blijk de belangen van de Fortis aandeelhouders niet te willen respecteren. Dit vinden VEB en Deminor zeer zorgwekkend en het geeft aan dat de gestarte juridische procedures noodzakelijk zijn om de rechten van aandeelhouders te beschermen.

FCI is een verzekeringsmaatschappij met een sterke positie in de markt die zich richt op verzekeringen voor bedrijven. FCI richt zich daarbij voornamelijk op de Nederlandse en Belgische markt, de internationale scheepvaart markt en in mindere mate, sinds januari 2008, op de Franse markt. FCI was voorheen een geïntegreerd bedrijfsonderdeel van Fortis Insurance Belgium (FIB). FIB is onderdeel van het beursgenoteerde Fortis Holding.