VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers kritisch over prestaties Unit4

Dat softwareonderneming Unit4Agresso trots is op zijn prestaties afgelopen jaar geeft te denken. Er wordt geen dividend uitgekeerd, de omzet stagneert en de integratie van de overgenomen branchegenoot Coda draagt niet bij aan de nettowinst. Bezuinigen is het devies komend jaar.

In 2010 zou een omzet van 500 miljoen zeker haalbaar zijn, was in 2008 nog de gedachte tijdens de aandeelhoudersvergadering van de onderneming uit Sliedrecht. Die doelstelling lijkt een jaar later al niet meer reëel.

Het bestuur geeft zelfs geen omzetverwachting voor het lopende jaar.Vooral de inkomsten uit licentieverkopen lopen door de wereldwijde kredietcrisis sterker terug dan verwacht. De omzet in 2008 uit voortgezette activiteiten bedroeg 394 miljoen. Het ziet er naar uit dat de omzet voor het lopende jaar lager zal uitvallen.

Coda
De overname van de Britse branchegenoot Coda was vorig jaar voor Unit4 de grootste uit haar bestaan. Integratie van dit nieuw verworven onderdeel heeft dan ook de hoogste prioriteit gehad. Bestuursvoorzitter Chris Ouwinga noemt die samenvoeging een succes. Beleggers twijfelen hieraan.

Coda heeft volgens hen niet bijgedragen aan de nettowinst, en door afschrijvingen op goodwill en de rentelasten zelfs een verlies geleden.

Financieel directeur Edwin van Leeuwen sprak dit tijdens de jaarlijkse vergadering met beleggers tegen, maar gaf wel toe dat de bijdrage van Coda aan de nettowinst van geen betekenis was.  Uit de geconsolideerde resultatenrekening zou men een andere conclusie kunnen trekken. De toename van de ebitda van 18 miljoen gaat verloren aan bijzondere afschrijvingen en financieringskosten die voornamelijk voortvloeien uit de acquisitie van Coda.

Geen dividend
Hoewel Ouwinga tijdens de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 20 februari vorig jaar nog liet weten dat de overname van Coda geen invloed zou hebben op het ingezette dividendbeleid, blijkt nu dat er toch geen dividend wordt uitgekeerd. Met de voor dit jaar voorziene ebitda van 70 miljoen en de rente- en aflossingsverplichtingen van 31 miljoen, zou er ruimte moeten zijn om uit te keren. Maar Van Leeuwen liet weten dat het saldo van 39 miljoen voor het grootste gedeelte gereserveerd is voor investeringen, onderzoek- en ontwikkelingskosten. Het is duidelijk dat de aandeelhouders op het tweede plan komen.

Twee maten
Gezien de riante bonussen die aan de directie uitgekeerd zijn, komt het schrappen van het dividend hard aan. Er wordt gewogen met twee maten en gewichten. Voor de bonus gaat men uit van de winst per aandeel voor bijzondere baten en lasten, en voor de aandeelhouders van het nettoresultaat na belastingen.

Solvabiliteit
Door de overname van Coda is de mate waarin het bedrijf aan zijn schulden kan voldoen, flink teruggelopen. De solvabiliteitsratio van 44 procent, is dit jaar teruggevallen naar een schamele 21 procent. De leningen voor de acquisitie (oorspronkelijk €150 miljoen en £34 miljoen), plus de negatieve reserve omrekeningsverschillen van 48 miljoen (grotendeels gerelateerd aan Coda), zijn hier de oorzaak van. De geplande aflossingen voor de komende vier jaar moet de solvabiliteitsratio weer op een aanvaardbaar percentage brengen.

Vooruitzichten
Unit4Agresso geeft voor het komende jaar geen omzetverwachting, maar denkt een ebitda van 70 miljoen te kunnen waarmaken door kostenbezuinigingen, bevriezing van de salarissen, wervingsstop op personeel en synergievoordelen van 4 miljoen per jaar gedurende 3 jaar.
Daarbij ligt een mooie kans in Duitsland dat op dubbel boekhouden overstapt. Met de software van Coda kan Unit4Agresso hiervan profiteren.Gerelateerde artikelen