VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fiscus zorgt voor winst

De buitengewone aandeelhouders-vergadering van Punch Technix werd gehouden om de overname van Punch Graphix ter goedkeuring voor te leggen aan de aandeelhouders. Tevens werd voorgesteld het bedrijf de naam te geven van het over te nemen bedrijf. Aanwezig waren negen aandeelhouders die 13,5 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigden.

Punch Graphix is producent voor de grafische industrie. Het bedrijf ontwikkelt en produceert zowel digitale als analoge drukmachines. Deze laatste vooral voor het bedrukken van verpakkingen. In de verpakkingsmarkt zou Punch Graphix eenderde van de afzetmarkt bestrijken. Van de omzet komt 40 procent uit de verkoop van machines, 30 procent van toners en dergelijke en eenzelfde percentage uit onderhoud en service.

De overname levert voor Punch Technix naast een belasting-voordeel ook belangrijke synergievoordelen op. De EMS-divisie van Punch Technix biedt onder meer geïntegreerde diensten aan op het vlak van ontwerp, engineering en assemblage van componenten en machines voor de grafische sector. Door de overname zullen de door Punch Graphix tot nu toe aan derden verstrekte opdrachten met een waarde van 10 miljoen euro door de EMS-divisie worden uitgevoerd. Dit betekent een stijging van de omzet van deze divisie met eenderde en levert de onderneming een besparing op van ongeveer 30 procent, ofwel 3 miljoen euro. Verder zijn nog voordelen te verwachten omdat de overhead vermindert. Op basis van de pro forma winstrekening zou 2006 zonder deze effecten al een nettowinst van 13 miljoen te zien geven.

Door de overname kan in de jaarrekening 2007 naar verwachting eenderde van de 46 miljoen aan compensabele verliezen worden benut. Met de belastingdienst is terzake een ruling overeengekomen. Een voorwaarde is dat Punch International niet meer dan 93 procent van de aandelen van Punch Technix in zijn bezit heeft. Daarom verwerft Punch Technix een deel van de aandelen Punch Graphix in contanten. Hiervoor wordt ruim 74 miljoen euro betaald en verstrekt Punch International een lening tegen marktconforme voorwaarden.
Als alle andere aandeelhouders in Punch Technix meedoen met de claimemissie, levert dit Punch Technix 20 miljoen euro op. Die opbrengst wordt gebruikt ter gedeeltelijke aflossing van de lening. Op een vraag over het dividendbeleid was het antwoord dat over 2007 geen dividend kan worden verwacht. De aflossing van de lening heeft voorrang.
Positief is verder dat Punch Technix aan WestfaliaSurge een wereldwijde licentie op haar melkrobottechnologie heeft gegeven. Ook de service op de reeds geplaatste robots wordt overgenomen. Op termijn wordt hierdoor het verlies op deze activiteit gestopt en geeft de licentie enig inkomen.

De aandeelhouders waren zeer tevreden over de gegeven informatie en stemden voor de overname en naamswijziging. De VEB onthield zich van stemming omdat de nadere informatie met betrekking tot de overname niet eerder aan de aandeelhouders was vertrekt, zoals wettelijk is voorgeschreven.