VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Alles of niets

Punch Technix is onderverdeeld in twee divisies, Robot Milking Solutions (RMS) en Equipment Manufacturing Solutions (EMS). De RMS-divisie vermarkt de eigen automatische melksystemen en verzorgt tevens de installatie en service na verkoop. Ook in 2006 leed Punch Technix verlies. Na de resultaten in het eerste halfjaar leek het mogelijk dat 2006 met een kleine winst zou worden afgesloten.

Door problemen met de nieuwe RMS-robot Titan is een verlies ontstaan van bijna 3 miljoen. Alleen al de extra servicekosten, die gemoeid waren met het onderhoud van de geleverde Titans, vergden eenzelfde bedrag. De directie erkende dat de introductie te snel had plaatsgevonden. Ook was de nieuwe machinefabriek in Slowakije nog niet voldoende ingespeeld op dit nieuwe product. Verder bleef de omzet achter bij de omvang die nodig is voor een winstgevende productie.

Uit concurrentieoverwegingen was de directie weinig concreet over de afzet van Titan. De verkoop is in stijgende lijn volgens bestuursvoorzitter Wim Deblauwe. In het eerste kwartaal 2007 zijn bijna evenveel machines verkocht als in de tweede helft van 2006. Punch staat nu op derde plaats als leverancier van melkboxen. De omzet van 2006 (9,5 miljoen) moet stijgen tot 15 à 16 miljoen om het break-evenpunt te kunnen bereiken. Dit zal pas na 2007 kunnen worden gerealiseerd.

De EMS-divisie, als toeleverancier, biedt geïntegreerde diensten aan op het vlak van ontwerp, engineering en assemblage van componenten en machines voor de agro-food, grafische en medische sector. Gevraagd naar opdrachtgevers werden genoemd Xerox en Philips. Ook is een project voor Heineken opgestart. Deze divisie liet wel een positief resultaat zien, maar zonder winstgevendheid van RMS blijft het bedrijf in de rode cijfers.
Direct na de opening kwam president-commissaris Herman Olde Bolhaar met de verrassende mededeling dat cfo Johan D’Hauw naar een ander bedrijf vertrekt. Vervolgens werd zijn opvolger voorgesteld: Chris Volckaert, die tot nu toe groepscontroller van Punch Technix was. De nieuwe man zal een strategie moeten ontwikkelen om op een zo kort mogelijke termijn van een verliessituatie tot winstgevendheid te komen. Immers na 2007 vervalt een deel van de compensabele verliezen. Via acquisities met winstgevende activiteiten zou sneller gebruik kunnen worden gemaakt van de compensabele verliezen. Deze mogelijkheid werd door de directie niet uitgesloten, maar er konden geen mededelingen over worden gedaan.

Als reactie op een vraag van de VEB in de vergadering van 2006 is nu door de accountant verslag gedaan van een impairmentonderzoek met betrekking tot de goodwill. Op grond van dit onderzoek door derden kon de accountant concluderen dat er geen afboeking nodig was, gezien de te verwachten toekomstige resultaten.