VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voorzitter RvC ontslagen

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Punch Technix is president-commissaris Koenraad van der Elst ontslagen op voorstel van grootaandeelhouder Punch International die 70 procent van de aandelen bezit.

Gevraagd naar de motivatie voor het ontslag antwoordde de nieuwe president-commissaris Olde Bolhaar dat er een juridische procedure was ontstaan tussen Van der Elst en de grootaandeelhouder. Hierover kon hij niet meer zeggen dan dat deze niet van belang is voor Punch Technix en niet van invloed zal zijn op de gang van zaken bij de onderneming. Omdat ook bij doorvragen geen duidelijker motivering werd gegeven, heeft de VEB tegen het voorstel gestemd.

Vervolgens werd in de vacature in de raad van commissarissen voorzien met de benoeming van Guido Dumarey, oprichter, ceo en met 40 procent grootaandeelhouder van Punch International. Daardoor is hij afhankelijk volgens de code-Tabaksblat. De VEB heeft tegen zijn benoeming gestemd, want een van de twee resterende commissarissen is al afhankelijk vanwege een dienstverband bij Punch.

Punch Technix, ontstaan na overname van het vroegere Prolion door Punch, is in december 2005 van start gegaan. De gerapporteerde jaarcijfers gelden dus alleen voor december 2005 en er is geen vergelijking met 2004 mogelijk. Punch heeft in Technix bedrijven ingebracht die werkzaam zijn in de machinebouw en in diverse takken van toelevering. De onderneming heeft een kostenvoordeel omdat geproduceerd wordt in Slowakije. Bij navraag verklaarde het bestuur dat dit voordeel nog duurzaam is, hoewel de lonen in omringende landen aan het stijgen zijn.
Voor de overname van het praktisch failliete Prolion is veel goodwill betaald, zodat de balans nu voor tweederde uit goodwill bestaat. Onder IFRS moet goodwill jaarlijks worden geherwaardeerd in de jaarrekening.

Vanwege de relatief grote omvang heeft de VEB gevraagd deze ‘impairment’ in het komende jaarverslag toe te lichten met de contante-waardeberekening over de geschatte economische levensduur van de jaarlijkse opbrengsten. Het bestuur heeft dit toegezegd, voor zover daarmee geen concurrentiegevoelige informatie wordt prijsgegeven. De VEB heeft aangekondigd dat op de komende jaarvergadering de accountant gevraagd kan worden hoe de gerapporteerde ‘impairment’ is gecontroleerd.

Gevraagd naar de gang van zaken in het eerste kwartaal verwees het bestuur naar het persbericht van 20 maart 2006. Daarin wordt voor 2006 een omzet van 40 miljoen verwacht, met een positief resultaat. In een ander verband meldde Dumarey dat bij Punch International een rendement van minstens 15 procent wordt nagestreefd, maar dat zal dit jaar niet gehaald worden. Voorts deelde Dumarey mee dat het de bedoeling was om het aandeel van 70 procent in Technix te verminderen, bijvoorbeeld door bij een overname te betalen met uit te geven aandelen. Op een vraag van de VEB hoe deze strategie eruit gaat zien als de overnamerichtlijn kracht van wet zou krijgen, antwoordde Dumarey dat hij in dat geval uiteraard de wet zou navolgen. Tenslotte verzekerde Olde Bolhaar dat het interne systeem van risicobeheersing deze zomer op orde zal zijn.