VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandeelhouders in de kou

In een partytent worden tijdens de jaarvergadering van Prolion de nieuwe commissarissen en directievoorzitter gepresenteerd. Laag overkomende vliegtuigen en ronkende tractoren verstoren de voorzitter, afgewisseld door de aanjager van de verwarming die met veel lawaai moest voorkomen dat de aandeelhouders vanwege de kou vroegtijdig huiswaarts zouden keren.

Uit het directieverslag van de nieuwe Belgische directievoorzitter Bernard Vandekerckhove bleek dat de aandeelhouders niets anders gewend waren en het hele boekjaar al in de kou hadden gestaan. Vandekerckhove wilde het liefst heel kort stil staan bij het verleden en zich bezig houden met de strategie voor de toekomst. De VEB gaf aan dat deze wellicht laatste kans om het afgelopen boekjaar te bespreken toch maar met twee handen aangegrepen moest worden. Uit het gebrekkige jaarverslag bleek niet waarom Prolion Sales BV en AMS Liberty failliet waren gegaan. Maar iedereen was het er over eens dat het vorige bestuur en commissarissen flink tekort zijn geschoten.

Ook na het gebroken boekjaar (30 juni 2002) ging het niet goed. Trako Holding ging 2 september 2002 failliet. Op 10 oktober werd surseance aangevraagd voor GM Vertrieb. Door de genoemde faillissementen is het vertrouwen bij de boeren in Prolion sterk afgenomen. Dat is ook een van de redenen dat Prolion als merknaam niet meer zal bestaan, maar zal worden vervangen door Gascoigne en Melotte (GM). De beursgenoteerde holding zal de naam Prolion wel blijven behouden. Frappant was ook dat de accountant Deloitte zelf zijn opdracht teruggaf, omdat het niet langer met Prolion geassocieerd wilde blijven. Deloitte was waarschijnlijk niet overtuigd van de continuïteit van het bedrijf. Gezien het beperkte eigen vermogen van 8,8 miljoen euro en het verlies van ruim 15 miljoen euro in het afgelopen boekjaar is dit ook niet zo gek. In allerijl is een nieuwe accountant gevonden (PricewaterhouseCoopers). Het staat nog niet vast of deze ook voor het komende jaar zal worden benoemd. Het bestuur wil in alle rust een keuze maken en desgevraagd bleek het niet zo dat de accountant zelf zich nog wilde beraden. Prolion is versterkt door nieuwe investeerders maar door deze kapitaalsuitbreiding is het aandeel sterk verwaterd. In de nieuwe strategie zal Prolion een compleet programma aanbieden en zich niet uitsluitend meer richten op de melkrobots. Van melkemmer tot melkrobot en vandaag klaar voor morgen zo luiden de nieuwe leuzen. Vandekerckhove merkt hier bij op dat echter nog niet alles gerealiseerd is. Vermoedelijk is dat nog zacht uitgedrukt gezien de nog niet verkochte voorraad van 200 melkrobots die inmiddels enigszins verouderd staan te wachten. De verkopen in de afgelopen kwartalen indiceren dat het meer dan twee jaar kan duren voordat deze zijn verkocht. Er wacht het bestuur nog een zware taak aangezien het vertrouwen van de veehouders te voet komt en te paard gaat.