VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Luchtbel loopt leeg

Op de jaarvergadering in oktober 2001 en bij het eerste kwartaalbericht in november zijn de verwachtingen over de omzet veel te optimistisch gebleken. Op 13 januari wordt een winstwaarschuwing afgegeven.

Voor het eerste halfjaar (2001/2002) verwachtte de onderneming 120 melkrobots merk Liberty te verkopen, uiteindelijk zijn er maar 51 verkocht. Vorig halfjaar waren dit er 137. De gevolgen hiervan zijn liquiditeitsproblemen. De afzetmoeilijkheden worden niet alleen door de MKZ-crisis veroorzaakt maar ook door de vele technische storingen aan de Robot. Voor de grootste werkmaatschappij Prolion Sales wordt op 30 januari uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf zegt op zoek te zijn naar geldschieters.

Op deze BAVA blijkt dat investeerders, die nog niet genoemd willen worden, bereid zijn aandelen te kopen tegen een prijs van circa 0,26 euro waardoor hun belang boven de 50 procent stijgt. Voorwaarden voor deze transactie zijn: overname-activa van de boedel Prolion Sales, positieve afloop boekenonderzoek bij Trako (producent van de robots en Prolion Holding), het doorgaan van het bankkrediet ter waarde van 10 miljoen euro en overeenstemming met de schuldeisers. De planning is dat aan deze voorwaarden op 11 maart voldaan moet zijn. Dan komt er uiteraard ook nog een prospectus voor de aandelenemissie ter beschikking. Aandeelhouders, inclusief de VEB, staan met hun rug tegen de muur en dus keurden zij de statutenwijziging voor uitbreiding van het aandelenkapitaal goed.

De geschiedenis van Prolion, sinds 1998 aan de Nmax genoteerd, is een mini-drama. De post immateriële activa is gestaag gestegen en bedraagt 88 procent van het eigen vermogen per 31 december 2001. Door verder oplopende verliezen stijgt deze post binnenkort tot boven de 100 procent. Deze ontwikkelingen komen ook voor bij grote ondernemingen. In Effect nummer 24 van november 2001 worden de risico’s van deze scheve balansverhoudingen uitvoerig beschreven. Bij de rondvraag kwam de verrassende mededeling dat commissarissen en directie hun functie ter beschikking stellen. Zij willen de weg vrijmaken voor de nieuwe grootaandeelhouder. Deze beslissing is de avond voor de vergadering genomen. Een van de uitgangspunten voor de nieuwe strategie is: het aandeelhoudersbelang respecteren, immers Prolion Holding is niet failliet, aldus directeur Henk Buitenhuis tijdens zijn presentatie. Voor diegene die al langer aandeelhouder zijn is dit een dooddoener. In feite is de onderneming slecht bestuurd.

De laatste jaren werden er maar liefst vier financieel directeuren benoemd die vervolgens met onduidelijke redenen weer vertrokken. Ook nu stond het agendapunt “samenstelling directie” op de agenda. Ir. Wapenaar, opvolger van directeur en oprichter ir. Oosterling, werd in mei 2001 ziek en vertrekt nu om persoonlijke redenen. Een morrende aandeelhouder vroeg zich af of dit beleid niet voorgelegd moet worden aan de ondernemingskamer. Wellicht een signaal voor de bewindvoerder van Prolion Sales om een nader onderzoek in te stellen.