VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Succes Crucell drijft op overname Berna

Bestuursvoorzitter Ronald Brus stak het niet onder stoelen of banken. Het gaat goed met Crucell. Het biotechnologiebedrijf draait een paar jaar na de succesvolle overname van het Zwitserse Berna Biotech op volle toeren. Geen wonder dat de Leidse onderneming nu zelf een overnameprooi lijkt te zijn.

Het kostte Brus grote moeite om tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zijn enthousiasme over de vooruitzichten te temperen. Hij kon dan ook een regelrechte goednieuwsshow opvoeren, daar in de Pieterskerk in Leiden: 2008 is het eerste winstgevende jaar sinds de oprichting in 1993; voor 2009 wordt een significante toename van omzet en winst verwacht; de balans is ijzersterk en de pijplijn goed gevuld.

Ondanks de huidige successen heeft Crucell zijn kwetsbaarheden. Riskant is bijvoorbeeld dat de goede financiële resultaten vrijwel geheel drijven op de onderdelen van het in 2006 overgenomen Zwitserse Berna Biotech. De overname, destijds behoorlijk bekritiseerd door de aandeelhouders, blijkt achteraf een gouden greep.

Stermedicijn
Dat de vooruitzichten van Crucell op korte termijn goed zijn, is voor een groot deel toe te schrijven aan de groei van het uit Berna voortgekomen stermedicijn Quinvaxem. Het marktaandeel van deze cocktail tegen vijf kinderziekten verdubbelde in 2008 met een verkoop van 40 miljoen doses, tot 50 procent.

Brus verwacht dat de markt in 2011 is verdrievoudigd. Crucell kan bovendien de voorsprong op de concurrentie vergroten door een zesde kinderziekte aan de cocktail toe te voegen.

Eeuwige belofte
Inmiddels lijken Crucell's oorspronkelijke paradepaardjes, de veelbelovende technologieën Per.C6 en Star, naar de achtergrond te zijn verdwenen. De vraag rijst of het oude Crucell niet alsnog een eeuwige belofte is gebleken.

Brus bezwoer beleggers nog een aantal jaren geduld uit te oefenen, een normaal verschijnsel in de biotechwereld. Zowel Crucell zelf, als tientallen partners werken met PER.C6 als platform, aan de ontwikkeling en toekomstige productie van vaccins.

Daarbij gaf Brus toe dat Crucell in de tang zit bij Sanofi-Aventis. In 2003 ging Crucell in zee met deze strategische partner voor de ontwikkeling van griepvaccins. Het contract was destijds in financiële zin meer dan welkom. Maar in de praktijk betekent het ook dat Sanofi, als marktleider, eerst haar huidige technologie (productie van griepvaccins middels kippeneieren) wil uitmelken. Pas daarna wordt overgestapt naar het vernieuwende PER.C6.

Een getergde Brus verzekerde dat Crucell inmiddels nooit meer deals op deze basis zal (hoeven) tekenen. 

Pijplijn
Beleggers die vrezen dat Crucell met Quinvaxem voor de langere termijn te sterk op één paard wedt, verwees Brus naar de goedgevulde pijplijn.

Zo is er vooruitgang met een medicijn tegen hondsdolheid, dat momenteel in de voorlaatste ontwikkelingsfase zit. Voordeel  van Crucell's vaccin is dat het minimaal dezelfde effectiviteit heeft als bestaande medicijnen, maar een factor 100 goedkoper is. Daardoor wordt het middel ook bereikbaar voor derdewereldlanden en is de afzetmarkt dus groter.

Daarnaast meldde Brus trots dat zijn bedrijf een antistof heeft gevonden tegen alle bekende vormen van griep. Ondanks publicaties in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften, geeft de aandeelkoers aan dat de financiële wereld geen waarde hecht aan deze nieuwe mogelijke heilige graal.
 
Overnameprooi
Het moge duidelijk zijn dat de Leidse onderneming dankzij de huidige successen een gewilde overnameprooi is geworden. Maar Crucell ging tijdens de vergadering nauwelijks in op de recente vriendelijke overnamegesprekken met farmaceut Wyeth. Deze werden stopgezet toen Wyeth zelf werd overgenomen door farmareus Pfizer.

Sommige beleggers vroegen zich af of Crucell bij een overname haar huid wel duur genoeg zou verkopen. President-commissaris Jan Oosterveld wilde niet meer zeggen dan dat ieder bod boven (een geheime) ‘fair value' serieus moet worden genomen.

Toch lijkt Crucell rekening te houden met grote ontwikkelingen. In haar jaarverslag geeft ze terloops aan dat ‘in 2009 naar verwachting beslissingen zullen worden genomen die de winst kunnen beïnvloeden'. Cfo Leonard Kruimer bevestigde dat hierbij geen winstdrukkend effect zou plaatsvinden, daarbij hintend op partnerships.

Buurtcommissaris
Zijn er dan geen minpuntjes te vinden bij Crucell? Jawel. De voordracht en aanstelling van Floris Waller als commissaris is onbegrijpelijk. President-commissaris Jan Oosterveld roemde de financiële expertise van de voormalige financiële topman van Corporate Express. Maar juist Waller stond bij dat bedrijf aan de basis van een recordreeks aan winstwaarschuwingen. Ook was Corporate Express allesbehalve een schoolvoorbeeld van goede corporate governance. 

Crucell zocht kandidaten die in de buurt van Leiden wonen, legde Oosterveld de keuze uit. Van het beschikbare aanbod werd de voormalige cfo van Corporate Express, dankzij zijn financiële ervaring, tot de beste kandidaat bestempeld.