VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kopzorgen voor Heineken door overname Scottish & Newcastle

De overname van Scottish & Newcastle bezorgde Heineken in 2008 niet alleen een sterke omzetgroei, maar ook een aantal grote kopzorgen. Een storm van kritiek stak op vanwege de wens om op salarisgebied te concurreren met wereldwijde multinationals. Het nieuwe beloningbeleid dat daaruit voortvloeide, ging daarom terug naar de tekentafel.

Daarnaast werd een ander negatief effect van de overname zichtbaar. Afboekingen en kosten drukten de winst voor 2008 aanzienlijk. Ook de recessie, met als gevolg een daling van de bierverkoop, droeg daar aan bij.

Lege huls
Aandeelhoudersvergaderingen van Heineken zijn ieder jaar weer verrassend hetzelfde. Dankzij een nipte meerderheid van aandelen domineert grootaandeelhouder Heineken Holding de besluitvorming al jaren. Voor de overige aandeelhouders is slechts een discussie met bestuur en commissarissen weggelegd. Alle besluiten zijn voorafgaand aan de vergadering al genomen.

Beloningsrel
De grootste consternatie speelde zich enkele weken voor de aandeelhoudersvergadering al af, toen Heineken een nieuw beloningsbeleid publiceerde. Onder grote druk van aandeelhouders en de publieke opinie werd het voorstel over het nieuwe beleid van de agenda gehaald.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering in Amsterdam waren de beloningen prominent onderwerp van gesprek. President-commissaris Cees van Lede kwam terug op de maatschappelijke discussie. Van Lede bleef volhouden dat het een afgewogen voorstel betreft, waarin rekening wordt gehouden met de veranderde samenstelling van het bedrijf na de overname van de Britse sectorgenoot Scottish & Newcastle (S&N) begin 2008.

Zo wil Heineken de salarissen fors omhoog gooien om zich te kunnen meten met wereldwijde multinationals als Inbev en Danone. Daarbij wil de bierbrouwer bestuurders ook belonen voor benedengemiddelde prestaties. Heineken gaat zich nu buigen over een aanpassing van dit beloningsvoorstel.

Diffuus beeld
Door de overname van S&N is een diffuus beeld van de jaarcijfers ontstaan. De inlijving heeft het Amsterdamse bierbedrijf in 2008 aan de ene kant een mooie omzetgroei opgeleverd. Aan de andere kant is de winst stevig gedaald door de afboekingen en kosten die aan de overname waren verbonden.

De financieringskosten van de acquisities waren met 320 miljoen euro flink hoger dan de bijdrage aan het bedrijfsresultaat (ebit) van 71 miljoen euro. De totale netto buitengewone lasten bedroegen 757 miljoen euro. De totale afboekingen kwamen uit op 504 miljoen euro.

Recessie
Ook heeft Heineken last van de wereldwijde economische tegenspoed. Door dalende bierverkopen en valutaverschillen zijn de toekomstverwachtingen in Rusland, India en het Verenigd Koninkrijk in rap tempo naar beneden bijgesteld.

Brits tranendal
In Groot-Brittannië is Heineken volgens bestuursvoorzitter Jean-François van Boxmeer in een ‘perfect storm' beland. De brouwer is door de aankoop van S&N veruit de grootste speler op de Britse biermarkt. Daar ontpopte zich het afgelopen jaar een waar tranendal. Het land kreeg te maken met de eerste recessie in decennia en de overheid voerde voor het eerst in de geschiedenis twee accijnsverhogingen in één jaar door.

De prijsverhogingen die Heineken heeft doorgevoerd zijn onvoldoende om de gestegen kosten te compenseren. Daar komt bij dat de bierverkoop in de horeca met 9,5 procent is afgenomen. De Britse pond daalde 21 procent ten opzichte van de euro. Tel daar een vleugje nadelig effect van het rookverbod bij op, en je hebt de ‘perfect storm', aldus financieel directeur Rene Hooft Graafland.

Kostenmanagement
Voor de periode 2009 tot 2011 gaat de brouwer zich richten op strakker kostenmanagement. Volgens Van Boxmeer moet Heineken blijven werken aan verdere kostenbesparingen om zo ‘operational excellence' te realiseren.

Het in 2005 gestarte programma kostenbesparingsprogramma Fit 2 Fight heeft in totaal vanaf 2005 een bruto kostenbesparing opgeleverd van 469 miljoen euro.