VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wegener volledig garant voor schulden Mecom

Uitgeversconcern Wegener heeft sombere vooruitzichten. Door de zwakke economische omstandigheden kelderen de advertentievolumes. Maar dat is niet alles. Opmerkelijk genoeg blijkt het concern volledig garant te staan voor de financiering die grootaandeelhouder Mecom heeft afgesloten.

Dat de door Mecom overgenomen uitgever Wegener, sinds de overname in september 2007, door het Britse krantenconcern wordt gefinancierd is niet vreemd. Opmerkelijk is wel dat indien Mecom zelf niet aan haar rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen, Wegener daar door de betreffende banken op kan worden aangesproken.

De accountant van het Apeldoornse bedrijf zag dan ook voldoende reden om de garantstelling dit jaar expliciet te melden in haar accountantsverklaring.

Bestuursvoorzitter Joop Munsterman vertelde tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Apeldoorn dat het financiële plaatje bij Mecom nu dusdanig robuust is, dat hij niet verwacht dat een beroep op Wegener zal worden gedaan.

Risico
Voor Wegener is de schuldpositie van Mecom door de garantstelling niettemin een niet te verwaarlozen risico. Met Mecom gaat het namelijk al een tijd niet goed.

Het Britse bedrijf heeft ruim 86 procent van de aandelen van Wegener in handen. Topman David Montgomery is sinds 26 maart 2009 tevens president-commissaris, nadat eerder commissaris Han Noten en Jaap Vink Wegener verlieten.

Op de wijze waarop hij de voorzittershamer hanteerde, kon slechts worden opgemaakt dat hij in zijn nieuwe rol niet geneigd is minderheidsaandeelhouders serieus te nemen. Zo wilde hij de agenda afraffelen door al over te gaan tot stemming nog voordat minderheidsaandeelhouders al hun vragen konden stellen. In de geagendeerde rondvraag had hij al helemaal geen zin en sloot de vergadering abrupt voordat dit laatste vragenrondje was begonnen.

Schuldenlast
De grootaandeelhouder kampt door de eigen expansiestrategie met een hoge schuldenlast. Eind december 2008 kon het bedrijf daardoor niet aan de met de banken afgesproken ratio's voldoen.

Enkele maanden geleden probeerde Montgomery bij zijn banken vers kapitaal los te peuteren. Op 22 mei jongstleden heeft hij eindelijk een overeenstemming bereikt over een nieuw financieringsarrangement. De netto schuldpositie van Mecom daalt hierdoor tot 336 miljoen pond. Hiermee wordt volgens Montgomery ook de financiering van Wegener veilig gesteld.

Verval vanaf vierde kwartaal
Dat neemt de algehele zorgen bij Wegener nog niet weg. Over het gehele jaar bekeken, vielen de resultaten over 2008 nog mee. De omzet nam toe met 2,2 procent tot 693 miljoen euro, maar het bedrijfsresultaat daalde fors met 55 procent tot 27,5 miljoen euro. Vooral in het vierde kwartaal daalden de omzet- en winst aanzienlijk.

In het eerste kwartaal van 2009 heeft deze negatieve trend doorgezet. De brutowinst daalde met 51 procent. De advertentiemarkt, en dan vooral de personeel- en autoadvertenties, is sterk teruggelopen.

Buitensporige vertrekpremie
Een ander punt van zorg zijn de buitensporige vertrekpremies. Uit het jaarverslag blijkt dat die ook bij Wegener aan de orde zijn.

Eind april 2008 is Freek Busweiler zonder opgave van reden plotseling vertrokken met een vertrekpremie van 1,8 miljoen euro, ruim viermaal zijn basissalaris. Volgens Montgomery is over de hoogte stevig onderhandeld. Hij is tevreden met de uitkomst.

Een vreemde uitspraak, temeer omdat in het jaarverslag niet aangegeven is dat Wegener op dit punt afwijkt van de regels van goed ondernemingsbestuur (code Tabaksblat), die de ontslagvergoeding maximeert op één jaarsalaris. Aandeelhouders mochten er dus van uitgaan dat Wegener zich netjes aan deze bepaling zou houden.

De aanwezige aandeelhouders riepen Busweiler op het bovenmatige deel terug te storten. Bovendien drongen zij bij Montgomery tevergeefs aan om de contractuele afspraken met Busweiler te openbaren waarop deze exorbitante uitkering gebaseerd zou zijn.

Toekomst
De toekomst zit voor Wegener in nieuwe initiatieven. De traditionele krant op papier is passé en wordt vervangen door internet. Munsterman voorziet toekomst in het aanbieden van producten als wijn en reizen aan abonneehouders. Maar ook het beheer van websites als Jobtrack, De Ondernemer en Autotrack lijkt lucratief.