VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Miljoenenfraude ICT verontrust beleggers

Het is weer raak bij de technische softwareontwikkelaar ICT. Na twee teleurstellende jaren, werd in 2008 de weg naar een recordwinst ingeslagen. Maar fraude van een medewerker gooide roet in het eten. Liefst 2,5 miljoen euro verdween uit de kas.

Het bestuur van ICT sprak tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Rotterdam van een ‘incident'. Beleggers noemen de fraude verontrustend. Het is niet de eerste plotselinge tegenvaller bij het softwarebedrijf. Van toeval kan inmiddels geen sprake meer zijn.

Schade
ICT heeft de afgelopen drie jaar met ‘incidenten' ongeveer vijf miljoen euro verloren.
Een waarschijnlijk frauduleus bankroet in 2006, een debiteurenverlies op opdrachten voor startende ondernemingen in 2007 en dan nu weer verduistering binnenshuis, goed voor 35 procent van de jaarwinst.

Bestuursvoorzitter Bram Schot bleef iedere situatie niettemin als incident beschouwen. Hij zegt inmiddels maatregelen te hebben getroffen om herhaling van frauduleuze praktijken te voorkomen.

Aandeelhouders moeten het door de verduistering doen met een lager dividend. Het bestuur spiegelt zich daar niet aan: de top krijgt, alsof er helemaal niets is gebeurd, gewoon een bonus.

Winstwaarschuwing
In 2008 had ICT, buiten de fraude, ook nog last van een aanzienlijke verzwakking van de Nederlandse markt als gevolg van de recessie. Eind november moest het softwarebedrijf haar eerdere winstprognose naar beneden bijstellen.

In 2008 werd een omzetgroei geboekt van ruim 10 procent tot 97,5 miljoen euro. Vooral Duitsland groeide sterk en het bedrijfsresultaat, dus zonder rekening te houden met de fraude, kwam uit op 9,3 miljoen euro. Een toename van 19 procent. De nettowinst daalde echter met 13 procent tot 5,3 miljoen euro.

Druk op tarieven
De afgelopen jaren vond een voortdurende druk op de brutomarge plaats. Tegenover de stijgende salarissen gingen de verkoopprijzen slechts mondjesmaat omhoog.

In 2008 kwam hier verandering in doordat de salarisverhoging van de it-specialisten gelijk was aan de stijging van de tarieven.

In 2009 kan deze lijn niet worden voortgezet, omdat de druk op de tarieven groot is. In een aanzienlijk aantal gevallen moet ICT mee met de concurrentie. Dit zal leiden een sterke daling van het resultaat in het lopende boekjaar.

Reorganisaties
Omdat ook de omvang van de opdrachten een stuk kleiner is geworden, zijn inmiddels reorganisaties aangekondigd. Dit jaar worden zeventig banen geschrapt.

De reorganisatie brengt een last mee van 3,5 à 4 miljoen euro. Het bedrijf spreekt ‘gezien de onzekerheden ten aanzien van de economische ontwikkeling', geen verwachting uit over 2009.

Opdrachtgevers
Wat een gunstige ontwikkeling kan zijn, is dat ICT in 2008 ten minste 13 nieuwe klanten met middelgrote opdrachten heeft geworven.

Het aantal klanten waar ICT vijftig of meer medewerkers gedurende het gehele jaar aan het werk had, is sterk afgenomen. Maar door de middelgrote klussen vermindert de afhankelijkheid van het kleine aantal grote opdrachtgevers.

Continuïteit
Door de sterke balans loopt de continuïteit van ICT geen gevaar. De directie verwacht de economische malaise wel door te komen. In Duitsland wordt daarna een sterke groei voorzien.

Duitsland maakt nu nog 23 procent van de omzet uit. Dat moet in 2011 groeien naar 40 procent bij een groepsomzet van 150 miljoen euro.

Slordig
Niet alleen op het operationele vlak laat ICT steken vallen. Tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) in oktober meende ICT met D'Agnolo rechtsgeldig een nieuwe commissaris te hebben benoemd. Ware het niet dat ICT zijn benoeming niet in stemming heeft gebracht en veronderstelde dat een kennisgeving volstond. En dus volgt binnenkort een volwaardige bava waar zijn benoeming wel geagendeerd zal zijn.