VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onzeker jaar voor Acomo

Amsterdam Commodities (Acomo), een van de oudste fondsen op de beurs in Amsterdam, vierde afgelopen jaar zijn honderdste verjaardag en even zo lange beursnotering. Hoewel het handelshuis in rubber en specerijen weer springlevend is - na in de jaren tachtig nog op sterven na dood te zijn geweest -, viert het bedrijf feest in een tijd van hernieuwde onrust en onzekerheid.

Acomo deed tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Amsterdam dan ook geen uitspraken over de verwachtingen voor 2009. De markten zijn beweeglijk. De onderneming weet weliswaar bij zowel oplopende als dalende prijzen goede resultaten te boeken, maar de risico's nemen toe.

Volatiliteit
Zo heeft de vraag naar rubber ernstig te lijden onder het bijna stilvallen van de auto-industrie in Europa en de Verenigde Staten. De voedselproductensector is weliswaar minder conjunctuurgevoelig dan de autosector, maar de volatiele markten brengen een aanzienlijk hoger contract- en debiteurenrisico met zich mee.

Tot nu toe blijven de marges in 2009 op niveau, maar daalt de omzet bij een actieve handel.

Risico's
Bestuursvoorzitter Stéphane Holvoet benadrukte dat de grote beweeglijkheid van de markt de risico's voor Acomo verhoogt.

Bij dalende en stijgende grondstoffenprijzen neemt het contractrisico toe. De onzekerheid omtrent de vraag of contractpartijen (aanbieders en afnemers) zich aan gemaakte prijsafspraken houden als de marktprijzen opeens sterk wijzigen, is in tijden van economische neergang groter.

Daarbij wordt in deze onrustige tijd ook het debiteurenrisico groter.

Ook merkt Holvoet desgevraagd op dat Acomo het afgelopen jaar enkele problemen met kredietverzekeringen kende. De oorzaak was met name het terugzetten van limieten bij de debiteuren, door dezelfde kredietverzekeraars.

Prijsstijgingen
In 2008 realiseerde Acomo dankzij prijsstijgingen een hogere omzet dan het jaar er voor. De omzet kwam uit op 175 miljoen euro en was daarmee 8 procent hoger dan in 2007. De nettowinst daalde een fractie van 8,8 miljoen in 2007 tot 8,7 miljoen in 2008.

Per aandeel zal 35 eurocent dividend worden uitgekeerd, wat een dividendrendement oplevert van acht procent.

2009
Een winstprognose durft het Rotterdamse handelshuis niet te geven. Holvoet waagde zich niet aan voorspellingen over het handelsverloop en de resultaten in 2009. Wel meldde hij dat de marges, tot nu toe, op niveau blijven bij een dalende omzet en actieve handel.

Overnames
Hoewel het huidige economische tij meer risico's met zich meebrengt, ziet Acomo in deze tijd ook juist kansen om de groep te versterken.

Acomo is op zoek naar acquisitiekandidaten die een omzet realiseren van meer dan 3 miljoen euro, een hoge toegevoegde waarde hebben en zich bovendien kenmerken door een hoog groeipotentieel. Los van deze volgens Acomo zelf, strenge eisen aan potentiële overnameprooien, gaat de voorkeur ook uit naar nichemarkten. Juist daar is het aanbod beperkt.

Snick
Begin januari heeft Acomo het Belgische Snick Ingredients kunnen inlijven. Snick is in de Benelux actief in de ontwikkeling, productie en distributie van culinaire ingrediënten, poedermixen en kruidenmelanges, zoals curry en pesto, voor de voedingsmiddelenindustrie.

De omzet van Snick bedroeg in 2008 ruim 5 miljoen euro. De Belgische aanwinst zal al in 2009 bijdragen aan de groepswinst.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net