VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

AND benut gunstige concurrentiepositie

De Rotterdamse digitale kaartenmaker AND (Automotive Navigation Data) heeft het goed voor elkaar. Na de overnames van grote broer TeleAtlas door TomTom en Navteq door Nokia, is de kaartenmaker de enige overgebleven onafhankelijke partij in de markt. De uitstekende uitgangspositie werpt in elk geval voor de komende twee jaar z'n vruchten af.

AND was lang een ondergeschoven kindje. TeleAtlas en Navteq wekten jaren achtereen de indruk dat hun navigatiekaarten superieur waren aan die van het Rotterdamse bedrijf. Nu een licentieovereenkomst is gesloten met een grote Amerikaanse partij, lijkt aan die vooringenomenheid een einde te zijn gekomen.

‘Het contract is een bewijs dat wij iets kunnen maken dat goed is', zei een optimistische president commissaris Piet Middelhoven tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Rotterdam.

Microsoft of Google
De vergadering leek van meet af aan iets weg te hebben van een ouderwets raadspelletje. Wie is toch die mysterieuze partij met wie AND het ‘supercontract' heeft afgesloten?

Nieuwsgierige aandeelhouders speelden voor detective en konden met de ter vergadering verkregen informatie: ‘het bedrijf is al een grote klant, Amerikaans, en online actief', afleiden dat het ofwel om Google of om Microsoft moet gaan.

Rechten
De nog onbekende Amerikanen hebben in elk geval voor een periode van twee jaar de rechten verworven om AND's kaarten van West-Europa te gebruiken.

Dankzij de deal zal de winst van het Rotterdamse bedrijf in 2009 en 2010 vervijfvoudigen ten opzichte van 2008 (6,66 miljoen euro). De omzet zal in die twee jaren verdrievoudigen tot 10,8 miljoen euro.

Risico
Riskant is echter dat AND nu sterk afhankelijk is van slechts één klant met meer dan 90 procent van de groepsomzet.

‘Ondernemen is risico nemen', zei topman Maarten Oldenhof, ‘Maar ik ben allerminst pessimistisch over de toekomst'.

Concurrentiepositie
AND bevindt zich inmiddels in een gunstige positie ten opzichte van de concurrentie. De inlijving van TeleAtlas en Navteq door TomTom en Nokia, hebben de nodige weerslag op de kaartenmakers.

De moederconcerns zullen niet toestaan dat concurrenten aan de haal gaan met hun kostbare geografische databases. Dat maakt het moeilijk om diensten aan derden te leveren, wat de concurrentiepositie van de twee niet ten goede komt. Het is bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat Nokia digitale navigatiekaarten voor mobiele telefoons zal leveren aan concurrent Ericsson.

Een voordeel dus voor AND. Daar komt bij dat de Rotterdamse onderneming werkt met een andere productietechniek dan de twee concurrenten, waardoor een aanzienlijk lagere kostprijs per kaart gerealiseerd kan worden.

In de woorden van Oldenhof gaat AND door haar flexibiliteit en onafhankelijkheid een ‘rooskleurige toekomst' tegemoet. Ook Middelhoven was optimistisch gestemd. ‘Nu een grote partij over de brug is, zullen er meer volgen.'

Kanttekening
Helemaal crescendo gaat het bij AND overigens nog niet. Zo is de kaartenmaker slechts winstgevend omdat zij haar ontwikkelingskosten als actiefpost op de balans zet. Die kosten worden dus niet meegenomen in de winst- en verliesrekening.

Daarom geeft de vrije kasstroomberekening, die deze kostenpost wel als uitgave ziet, een beter beeld. Na het in mindering brengen van de investeringen op het operationeel resultaat, blijkt dat deze vrije kasstroom over 2008 flink negatief is (1,184 miljoen euro), tegenover slechts 26.000 euro in 2007.

Aangezien AND de winst uit de licentieovereenkomst (13,3 miljoen euro) vrijwel volledig wil uitgeven aan het in kaart brengen van de Verenigde Staten, zal zelfs na de nieuwe deal de vrije kasstroom neutraal zijn. De hamvraag is dan of deze investering wel terug wordt verdiend. En dit is weer afhankelijk van het succes bij de grote Amerikaan.

Valse start
Ook op het vlak van goed ondernemingsbestuur moet AND nog stappen zetten. Net als vorig jaar telt het jaarverslag niet meer dan twee pagina's met afwijkingen van de code Tabaksblat.

Middelhoven beloofde op dit punt beterschap, maar maakte op hetzelfde moment een valse start. Hij wilde plots gebruik maken van zijn bevoegdheid om zelfstandig te handelen, door een eenmalige bonus van 75.000 euro uit te keren aan Oldenhof voor het binnenslepen van de Amerikaanse partij.

Het extraatje bleef op de agenda onvermeld en bovendien pas gemeld nadat aandeelhouders de commissarissen kwijting hadden verleend. Geen nette manier van zakendoen.