VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Stern zet alle zeilen bij om 2009 goed door te komen

Met de huidige crisis in de autoverkopen is het in die branche al heel wat als een jaar positief wordt afgesloten. Autobedrijf Stern Groep heeft over 2008 nog een winst geboekt van 4,4 miljoen euro. Voor 2009 is het beeld niet gunstig. Topman Henk van der Kwast neemt de nodige maatregelen.

De kans op een verdere krimp van de automarkt is groter dan de kans op herstel. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Amsterdam bleek dan ook dat Stern topman Henk van der Kwast er nadrukkelijk rekening mee houdt dat omzet en resultaten voor 2009 verder zullen terugvallen. Van der Kwast gaf aan alles op alles te zetten om de balans te versterken.

Maatregelen
Hiertoe wordt de activiteitenportefeuille opgeschoond en onroerend goed van de hand gedaan. Het bestuur levert bovendien een eventuele bonus over 2009 al op voorhand in. Aandeelhouders wordt ook een offer gevraagd: de dividenduitkering wordt een jaartje overgeslagen.

Kostenbesparing
Stern stuurt aan op een kostenbesparing van 20 miljoen euro. Slecht renderende vestigingen moeten sluiten, risicovolle activiteiten worden beëindigd en niet bedrijfsgebonden onroerend goed gaat in de verkoop.

Verder zullen de zwakke merken worden afgestoten en vinden investeringen alleen plaats in activiteiten die direct resultaat opleveren. Voor de reorganisatie zal in het tweede kwartaal een last genomen worden van 4,2 miljoen euro.

Gesprek met de banken
Door het negatieve resultaat in het vierde kwartaal van 2008 en de inkoop van eigen aandelen voldeed Stern niet langer aan haar bankafspraken. Deze zijn inmiddels heronderhandeld ten aanzien van het vereiste garantievermogen, de interestlasten en kasstromen. Volgens Van der Kwast zijn hierdoor de bestaande kredietlijnen gehandhaafd.

In het eerste kwartaal van 2009 nam het balanstotaal af met 26 miljoen euro tot 514,7 miljoen euro en steeg het eigen vermogen met 1 miljoen euro tot 132,4 miljoen euro.

Duikeling in 2008
In 2007 werd met een nettowinst van 13,2 miljoen euro nog een recordjaar neergezet. De verwachtingen voor 2008 behelsden lange tijd een winst van 10 tot 12 miljoen euro. Eind februari dit jaar werd gewaarschuwd voor de grote winstval.

Die zette met name in de tweede helft van 2008 in. Door de snelle verslechtering in de marktomstandigheden was een afboeking van 20 procent noodzakelijk op de totaalvoorraad gebruikte auto's van 50 miljoen euro.

De omzet van nieuw verkochte auto's daalde en ook de marge op nieuwe auto's ging omlaag. In het eerste kwartaal van 2009 zag Van der Kwast geen verbetering van de marktomstandigheden en kwam het nettoresultaat (na belastingen) uit op 1,2 miljoen euro tegen 3,9 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Groeimogelijkheden
Niet alles is kommer en kwel. Stern Diensten, de divisie met autolease-, verzekerings-, en schadeherstelactiviteiten, heeft een zodanige omvang bereikt dat er inmiddels voldoende mogelijkheden zijn voor autonome groei.

Van der Kwast verwacht dat er het komende jaar behoorlijk wat dealerbedrijven zullen verdwijnen. Toch zijn de overnamecondities voor dergelijke bedrijven momenteel nog niet gunstig. Van der Kwast is dan ook nog niet gretig om te acquireren.

Aandeleninkoop
Aandeelhouders bleken tijdens de vergadering sceptisch tegenover de door de directie gevraagde inkoopmachtiging van eigen aandelen. Ruim 51 procent van de aanwezige aandeelhouders stemde tegen.

Twee grootaandeelhouders lieten hun ongenoegen duidelijk blijken. Zij meenden dat de onderneming bij overtollige middelen de voorkeur moet geven aan bijvoorbeeld een hoger dividend of het adequaat implementeren van haar strategie.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen