VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kardan draait op eenmalige boekwinsten

De nettowinst van investeringsmaatschappij Kardan is in 2008 sterk teruggelopen ten opzichte van 2007: van 90 tot 52 miljoen euro. In de huidige recessie lijkt dat voor een investeringsmaatschappij die actief is in opkomende markten nog niet verontrustend. Maar zoals gebruikelijk worden de resultaten bij de Israëlische investeringsgroep sterk gekleurd door eenmalige posten, met name bij de vastgoedtak.

Operationele winsten waren er in 2008 niet of nauwelijks. Een eenmalige negatieve goodwill van 77 miljoen euro bepaalde een belangrijk deel van de winstontwikkeling. Een post, ontstaan door de fusie tussen de vastgoedactiviteiten van GTC Real Estate met Kardan.

Geen prognose
Voor 2009 verwacht Kardan beslist geen einde aan de recessie. President-commissaris Joseph Krant liet zich tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Amsterdam op geen enkele wijze verleiden tot uitspraken over de vooruitzichten voor 2009. Wel gaf hij aan dat Kardan op langere termijn vertrouwen houdt in de opkomende markten waarin het actief is.

Transparantie
De toelichting op de resultaten, en het feit dat bestuur en commissarissen nauwelijks een inkijkje willen geven in de vooruitzichten, schiepen weinig helderheid. Om het concern enigszins te kunnen doorgronden is duidelijk meer transparantie nodig.

De organisatiestructuur is decentraal en iedere synergie tussen de divisies ontbreekt. Kardan zegt de transparantie van de onderneming te willen bevorderen, maar daar zijn nauwelijks stappen voor gezet.

Voorlopig blijft Kardan een naar binnen gekeerde onderneming die vooral de trekjes van een familiebedrijf toont. De aandeelhoudersstructuur bevestigt dit: ruim de helft van de aandelen zijn in bezit van het management. Zowel op het operationele vlak als op het gebied van corporate governance heeft Kardan nog een lange weg tot herstel te gaan.

Verlies
Voor 2008 werd in elk geval duidelijk dat de ontwikkelingen bij de financiële tak: Kardan Financial Services (KFS) flink tegenvielen. KFS leed een nettoverlies van 46 miljoen euro tegenover een nettowinst van 36 miljoen euro in 2007. Dit verlies is hoofdzakelijk gebaseerd op een operationeel verlies bij de reguliere bankactiviteiten in de Oekraïne van 20 miljoen euro en een bijzondere waardevermindering van 55 miljoen euro.

Daartegenover stond weer een boekwinst van 22 miljoen euro op de verkoop van een 11 procent belang in KFS aan Israel Discount Bank. Ook dit betreft een incidentele bate. Onlangs heeft Kardan het belang weer teruggekocht voor 38,5 miljoen euro.

Tahal, de divisie die zich richt op waterinfrastructuurprojecten, kon in 2008 evenmin een positieve bijdrage leveren met een nettoverlies van 21 miljoen euro. Veel projecten worden uitgesteld of zijn stilgelegd.

Focus
De investeringsmaatschappij is actief in vastgoed, financiële diensten en waterinfrastructuur. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt echter al lang niet meer in Israel, nu goed voor nog slechts 5 procent van de omzet. De focus is door de jaren heen verschoven naar Centraal- en Oost-Europa.

Daar is Kardan via dochters KFS en GTC actief in de financiële dienstverlening en vastgoedontwikkeling. Ook is Kardan sinds een aantal jaren actief met vastgoedontwikkeling in China en er zijn plannen om ook in India van start te gaan.