VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Roto Smeets wankelt door

Drukkerijgroep Roto Smeets is bezig aan een loodzwaar jaar. Er wordt al twee jaar gereorganiseerd en verder snijden is absoluut noodzakelijk. Toch vertrekken juist nu president-commissaris David Montgomery en financieel directeur Edwin Bouwman.

Hoewel de drukkersgroep dit jaar naar verwachting beter zal presteren dan de grafische markt in Europa, moet ruim 20 procent van het personeel (450 werknemers) het bedrijf verlaten en wordt de drukkerij in Utrecht gesloten. De reorganisatie kost het concern 18 miljoen euro en moet vanaf 2011 een besparing van 25 miljoen euro opleveren.

De nijpende situatie van Roto Smeets werd tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering in Amsterdam toegelicht.

Prijsdruk
Bestuursvoorzitter John Caris voorspelt een ‘fors' negatief resultaat over 2009 door toenemende prijsdruk. Voornaamste oorzaak is de al jarenlange heersende overcapaciteit aan drukpersen en het slechte economische klimaat. De oplagen worden kleiner en bijsluiters worden achterwege gelaten.

Door het consequent sturen op kasstroom en werkkapitaal behoudt Roto Smeets een sterke balans. Financieel directeur Edwin Bouwman gaf bovendien aan dat de netto schuldpositie is verminderd. Bouwman verzekerde dat een nieuwe financieringsovereenkomst met de banken klaar ligt voor ondertekening.

Investeren
Roto Smeets is niet alleen maar aan het reorganiseren. De plannen liggen inmiddels klaar om, gespreid over vijf jaar, 94 miljoen euro te investeren in nieuwe drukpersen. Deze investeringen zijn volgens Caris noodzakelijk om op het technologische vlak de concurrentie voor te blijven. Per investering wordt door bestuur en commissarissen beoordeeld of de financiële positie van het concern de investering op dat moment toelaat.

Afscheid
In het heetst van de strijd vertrekken president-commissaris David Montgomery en financieel directeur Edwin Bouwman.

Montgomery gaf tijdens de vergadering aan de commissariszetel niet langer te kunnen combineren met zijn drukke werkzaamheden bij de eigen investeringsmaatschappij Mecom. De Ierse mediatycoon is via Mecom ook eigenaar van uitgeefconcern Wegener en tal van Europese uitgeverijen en kranten.

Opvolger van Montgomery is Rudolf Huyzer. Hij heeft een gedegen financiële achtergrond, opgedaan bij VNU, Wegener en KNP BT (voorloper van Corporate Express). Daarbij is Huyzer ervaren in processen binnen een internationaal consoliderende markt. Een capaciteit die naar de mening van Caris niet snel genoeg gebruikt kan worden.

Wie Montgomery zal opvolgen als president-commissaris wilden de commissarissen nog niet vertellen. Huidige vicevoorzitter Dries Lugt zal in elk geval tot najaar 2009 de voorzittershamer hanteren. Daarna kiest de raad van commissarissen uit haar midden de nieuwe president-commissaris.

Persoonlijke ambities
De eveneens vertrekkende Edwin Bouwman verzekerde dat zijn vertrek te maken heeft met eigen ambities en niets met de nijpende situatie waarin Roto Smeets zich bevindt. Hij gaat als financieel divisiedirecteur aan de slag bij het Ierse CRH, in Nederland bekend van bouwmarkten Gamma en Karwei. Bouwman krijgt geen vertrekpremie mee.

Overnames
Tot nu toe zijn bij de reorganisaties de staffunctionarissen buiten schot gebleven. Daardoor is de balans tussen management en overig personeel zoek. Caris zei dat hij deze situatie tot uiterlijk medio 2010 wil laten voortduren om mogelijke consolidatieactiviteiten in de sector te kunnen faciliteren.

Hoewel Roto Smeets in zwaar weer verkeert en twee overnamepogingen de afgelopen tijd mislukten, is de drukker nog steeds op jacht. Enerzijds is het concern op zoek om zelf drukkerijen te acquireren. Wat in december 2007 nog mislukte, toen aandeelhouders de overname van de Europese drukkerijactiviteiten van het Canadese Quebecor blokkeerden. Anderzijds staat Roto Smeets ook nog altijd open voor een strategische of financiële samenwerking met partijen. Bijvoorbeeld door zelf overgenomen te worden. Een poging hiertoe door investeringsmaatschappij HHBV (van de Nederlandse miljonairs Hendrik van den Hombergh en Wim de Pundert), strandde in de zomer van 2008.

Bij de borrel
Belangrijk nieuws op dit vlak werd niet tijdens de vergadering, maar na afloop bij de borrel verteld. De drukkerijgroep zegt een buitenlandse koper te hebben gevonden voor zijn MediaPartners-dochter (Allerhande AH en KLM blad). De koper heeft echter problemen met de financiering van de aankoop. Er is volgens de bestuursvoorzitter de afgelopen tijd flink onderhandeld met verschillende partijen. Momenteel ligt alles rond de verkoop van MediaPartners stil.