VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB weigert vrijbrief tot verkoop aan bestuur Samas

De VEB geeft kantoorinrichter Samas geen toestemming om de laatste bedrijfsonderdelen te verkopen. Samas wil tijdens de aandeelhoudersvergadering van morgen toestemming krijgen om ook zijn laatste activiteiten af te stoten, zonder dat een koper of verkoopprijs bekend zijn. Een dergelijke vrijbrief is teveel van het goede voor een management dat jarenlang gefaald heeft en aandeelhouders nu met lege handen dreigt achter te laten.

Zo deed het bedrijf in  2007 nog een claimemissie, waarbij aandeelhouders per 8 aandelen 3 nieuwe aandelen konden kopen, voor 3,75 euro per stuk. Daar is nu, minder dan 2 jaar later, vrijwel niets van over. De VEB roept ook andere aandeelhouders op om geen goedkeuring te geven aan de vage verkoopplannen onder de huidige voorwaarden. Kantoorinrichter Samas wil van aandeelhouders toestemming om ook zijn laatste activiteiten te verkopen. Beleggers moeten Samas een vrijbrief geven zonder dat duidelijk is wie de koper is van deze laatste dochterbedrijven en tegen welke prijs de transactie plaats vindt. Dat is een zeer ongebruikelijke gang van zaken. Normaal gesproken beoordelen aandeelhouders een voorgenomen verkoop nadat de voorwaarden hierover duidelijk zijn geworden. Het bestuur van Samas vraagt nu aandeelhouders om hen het vertrouwen te geven een dergelijke actie tot een goed einde te brengen. Na jaren van dramatische prestaties en falend management en toezicht daarop is een dergelijk appèl van Samas ongepast. Bovendien meldde Samas vorig jaar nog positief te zijn over haar toekomst.
Daar komt bij dat Samas aandeelhouders al duidelijk heeft gemaakt dat ze geen aanspraak kunnen maken op de opbrengsten van de verkoop. Deze worden gebruikt om bankschulden af te lossen. Samas vroeg aandeelhouders nauwelijks twee jaar geleden nog om nieuw kapitaal. Daarvan zien beleggers nu niets terug. Ook bij Samas (net als bij Heijmans, Wavin en TomTom) hebben banken het heft in handen genomen om hun kredieten veilig te stellen. De VEB zal tijdens de aandeelhoudersvergadering morgen om opheldering vragen over de gang van zaken bij Samas. Zo is van belang te weten aan welke factoren het bestuur en commissarissen de ontmanteling van Samas wijten, welke alternatieve routes zijn onderzocht en wat er in de holding overblijft aan restschuld. Ook zal de VEB in de aandeelhoudersvergadering de rol van de banken aan de orde stellen. Niet uit te sluiten is dat zij vooral op dit liquidatiescenario aan hebben gestuurd.  Opmerkelijk is overigens dat ING (onder andere via dochter Parcom) volgens de AFM ook nog ruim 19 procent van de aandelen Samas in handen heeft.
 
Met vriendelijke groet,
 
Vereniging van EffectenbezittersAchtergrond
Op de aandeelhoudersvergadering van 19 juni wil Samas aan zijn aandeelhouders goedkeuring vragen voor de verkoop van de activiteiten in Duitsland, Centraal- en Oost-Europa. De onderneming zegt gedwongen te zijn tot de verkoop omdat het zelf niet meer de financiële middelen kan aantrekken om de zaken te financieren.
Met de verkoopopbrengst zal de schuld moeten worden afbetaald. Eerder al werden de activiteiten in de Benelux verkocht voor een schamele 5 miljoen euro. Samas voert momenteel gesprekken maar heeft nog geen overeenkomst, en verwacht deze ook niet te krijgen voor 19 juni. Er is ook geen koper voor Samas als geheel.De ondergang konden alle betrokkenen eigenlijk al van verre zien aankomen. Samas zat al jaren in de ellende door mislukte automatiseringsprojecten en productieproblemen. De financiële positie werd almaar zwakker en blijkt nu te zwak om de huidige recessie te overleven. Banken trokken hun kredieten in, waardoor Samas gedwongen werd tot een uitverkoop van de bedrijfsonderdelen. Zo’n beetje alles wat mis kon gaan is ook misgegaan bij Samas. Het plan van Samas om in heel Europa op een structureel winstgevende manier kantoormeubelen te verkopen is niet realistisch gebleken. En daarbij kwam de faliekante mislukking bij introductie van een nieuw IT-systeem in Frankrijk en Nederland.
De definitieve jaarcijfers over het meest recente boekjaar, dat op 31 maart 2009 werd afgesloten, zijn nog niet bekend, maar voorlopige resultaten laten een omzetdaling van 12 procent zien en een negatief eigen vermogen van 13,8 mln euro .
Over het jaar daarvoor, 2007/2008 boekte Samas een omzet van 388 miljoen euro en een netto verlies van 39 miljoen euro. Samas leek de laatste jaren wel een vergiet: over de zes jaar voor het laatste boekjaar bedroeg het netto verlies gemiddeld ruim 30 miljoen euro per jaar, dat is ruim 8 procent van de omzet. De resultaten over 2008/2009 zullen dit gemiddelde vermoedelijk hoger maken. Eigenlijk is het een wonder dat Samas na deze 7 magere jaren nu pas omvalt. In 2007 deed het bedrijf nog een claimemissie, waarbij aandeelhouders per 8 aandelen 3 nieuwe aandelen konden kopen, voor 3,75 euro per stuk. Daar is nu, minder dan 2 jaar later, vrijwel niets van over.