VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggingsfonds sneuvelt wegens sterke daling vermogen

Robeco heft het Absolute Return beleggingsfonds op. Het vermogen van het fonds is sterk gedaald, waardoor het steeds moeilijker wordt om de inleg te beheren zoals in de prospectus is vastgesteld.

Dat blijkt uit een brief van de Rabobank aan haar relaties, die in het bezit is van de VEB. De bank is een van de belangrijkste distributiekanalen van het fonds. Opvallend genoeg wordt op de nog niks over het voornemen gemeld.

Voordeel
De brief van de Rabobank is gedateerd op 19 mei 2009. Robeco Absolute Return kent slechts één handelsmoment per maand, op de veertiende. De eerste verkoopmogelijkheid is dus sinds het verzenden van de brief gepasseerd. Beleggers die het zonder brief moeten stellen zijn daardoor benadeeld ten opzichte van degenen die het bericht al wel hebben ontvangen.

Afbouwtijd
Doordat het fonds wereldwijd in een gespreide portefeuille van hedgefondsen belegt, kan het niet in een keer worden opgeheven. De Rabobank noemt in de brief een afbouwtijd van acht maanden, maar geeft aan dat die periode zeer afhankelijk is van de liquiditeit van de onderliggende beleggingen.

Beleggers kunnen tijdens de afbouwperiode hun tegoed een keer per maand tegen de dan geldende intrinsieke waarde verkopen. De bank adviseert beleggers niet te lang met de verkooporder te wachten. Over de invloed die de afbouw op de intrinsieke waarde van het fonds heeft, kan de bank niks zeggen.

Verschillende marktomstandigheden
Robeco stopt in een turbulente tijd met het fonds. Dat is opvallend omdat Absolute Return juist specifiek wordt aanbevolen als fonds dat er naar streeft beleggers een aantrekkelijk rendement te bieden bij verschillende marktomstandigheden.

‘In een goed beursklimaat is het niet moeilijk om succesvol te beleggen, maar als de koersen dalen of zijwaarts bewegen zijn goede resultaten minder gemakkelijk te realiseren. Daarom heeft Robeco een fonds ontwikkeld dat onder verschillende marktomstandigheden uitzicht kan bieden op een aantrekkelijk rendement. Met Robeco Absolute Return kan ook in neergaande aandelen- en/of obligatiemarkten met een beperkt risico een positief rendement worden gerealiseerd,' .

Waarde
De eerste aandelen werden in juni 2002 uitgegeven. De waarde steeg vanaf dat moment gestaag. In het ‘slechtste' jaar werd een plus van 1,25 procent genoteerd en in het beste jaar een groei van 8,61 procent. Aan de positieve cijfers kwam in 2008, met de malaise op de financiële markten, een abrupt einde.

In een jaar tijd werd ruim 23 procent ingeleverd. In 2009 lijkt die negatieve spiraal voorzichtig doorbroken. Met uitzondering van februari werd elke maand een klein percentage winst geboekt. Van januari tot en met april stegen de aandelen met ongeveer 0,5 procent. Over de laatste twee maanden zijn nog geen cijfers naar buiten gebracht.

Gemeten over de periode juni 2002 tot en met april 2009, verloren de categorie A aandelen van het beleggingsfonds 3,05 procent in waarde en daalden de categorie B aandelen met 1,15 procent.

Redelijk rendement
Robeco Absolute Return is genoteerd aan de beurs van Luxemburg. Het fonds had in april 2009 een waarde van ongeveer 25 miljoen euro, en is daarmee een relatief klein beleggingsfonds. Zoals uit blijkt, zijn de kosten van met name kleine beleggingsfondsen in 2008 flink opgelopen. De vraag of fondsen met een hoog kostenniveau nog uitzicht hebben op een redelijk rendement, is daardoor gerechtvaardigd.

Absolute Return heeft de jaarcijfers van 2008 nog niet gepresenteerd. De kosten worden na afloop van elk jaar berekend. Uit het halfjaarbericht over het eerste deel van 2008 blijkt dat de kosten over die periode 1,43 procent van het belegd vermogen bedragen.