VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

InnoConcepts niet creatief met crisis

Uitvindbedrijf InnoConcepts richt zich steeds meer op het ontwikkelen van machines voor de verpakkingsindustrie. Daarbij probeert het mee te liften op de trend van milieuvriendelijk produceren. De resultaten over 2008 zijn intussen ronduit teleurstellend.

Ondanks een forse omzetgroei werd als gevolg van de recessie een nettoverlies van 22,2 miljoen euro geleden en voor 2009 zijn de vooruitzichten niet veel beter.

Het kleine Rotterdamse beursfonds heeft de laatste maanden van 2008 flink last gehad van de verslechterde economische omstandigheden. Zo leidde een marktbrede teruglopende vraag naar producten, tot een aanzienlijke daling van de verkoop van verpakkingsmaterialen, een markt waar InnoConcepts machines voor onwikkelt.

Verpakking
Het bedrijf, dat zich oorspronkelijk bezig houdt met het ontwikkelen en op de markt brengen van allerhande innovaties, richt zich steeds meer op de zakelijke markt van de verpakkingsindustrie. De onderneming hoopt mee te liften op de trend om steeds zuiniger en milieuvriendelijker te produceren.

Het succes dat halverwege 2008 op dit gebied werd geboekt bij voedingsmiddelenreus Sara Lee, is nog niet voldoende om de gevolgen van de economische neergang op te vangen.

I Pac Technologie
Sara Lee neemt een door InnoConcepts ontwikkelde machine af, die goedkoper producten en productverpakkingen kan maken, de zogenoemde I Pac technologie. De machine produceert middels het zogenoemde spuitgieten, waarbij vloeistof in een mal wordt gegoten. Omdat de vloeistof minder verhit en dus ook minder afgekoeld hoeft te worden dan bij andere machines, levert dit een dubbele kostenbesparing op. Daarnaast produceert het apparaat volgens het uitvindbedrijf veel sneller dan conventionele exemplaren.

Overigens wil InnoConcepts zichzelf geen uitvinder meer noemen, omdat het grootste deel van personeel momenteel aan de I-Pac technologie werkt.

Eenmalige afschrijvingen
De recessie drukte afgelopen jaar zo zwaar op de resultaten dat een post eenmalige afschrijvingen van 37 miljoen euro is opgevoerd.

President-commissaris Gerard Jansen Venneboer gaf tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Rotterdam aan dat 11,7 miljoen euro een afboeking betreft op deelname aan een Europese joint venture voor innovaties in voedselverpakkingen. Dit samenwerkingsverband leverde nu nog nauwelijks royalty's en andere inkomsten op.

De overige 25,3 miljoen euro van de eenmalige afschrijvingen is grotendeels op grond van het IFRS boekhoudsysteem afgeboekt, een eis van de accountant. Dit deel zou volgens Jansen Venneboer los staan van de economische recessie. Dit is echter onder de huidige omstandigheden een weinig geloofwaardig betoog. Met goede winstontwikkelingen zouden deze afboekingen niet, of niet in deze omvang nodig zijn geweest.  

Flinke omzetstijging
Tegenover het verlies, staat in 2008 wel een forse omzetstijging; met 82 procent tot 50,4 miljoen euro, tegenover 27,6 miljoen euro in 2007. Deze groei van 22,8 miljoen euro was voor 14,9 miljoen autonoom en verder te danken aan de in 2007 genomen belangen in HTP Tooling en Formy Tachov.

Opvallend is verder dat 29,6 miljoen euro aan deels nog te incasseren bedragen uit contracten met twee licentienemers (WNA en Hoogerman), reeds in 2008 als opbrengsten zijn geboekt. Volgens InnoConcepts is er echter geen sprake van naar voren halen van inkomsten en winst.

Kostenverlagingen
Over de vooruitzichten van dit jaar kan de onderneming beslist geen uitspraken doen. Ook 2009 zal moeilijk zijn. Er wordt nog scherper op de kosten gelet, maar de mogelijkheden tot kostenverlagingen zijn beperkt. Personeelsreducties zijn niet of nauwelijks aan de orde, technisch hoog opgeleide mensen moeten worden vastgehouden voor betere tijden.

Bestuurswisselingen
Als gevolg van een bestuurswisseling volgt binnenkort een bijzondere aandeelhoudersvergadering. De vorig jaar tot commissaris benoemde Niraj Mehra, volgde bestuursvoorzitter Peter Pruijssers op. Zijn beloning en beloningstructuur kon nog niet worden vastgesteld en is onderwerp van de komende vergadering.