VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fortis-bestuurders leiden VEB beloningsschandalen top 10

Ondanks het desastreuze beursjaar 2008 was het niet moeilijk tien kandidaten te vinden die een plaats verdienen in de
VEB Belonings-schandalen Top 10. 

Een groslijst van meer dan dertig namen leverde de volgende tien topbestuurders op.
Of, eigenlijk, vooral ex-topbestuurders want zo'n 85 procent van de grootverdieners is of gaat weg bij zijn zo royale broodheer.

1. Votron, Verwilst, Mittler (Fortis)


Beloning totaal                  : 13,8 miljoen euro
Prestatie aandeel (2008)  : -95%


2008 was het jaar van het demasqué van Fortis. Toch heeft de ontmanteling van de Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar en zijn medebestuursleden niet in de portemonnee geraakt.

Aandeelhouders zagen vrijwel hun hele investering in rook opgaan, maar Votron ontving over 2008 een beloning van 4,3 miljoen euro.

Ruim 1,8 miljoen euro dankt hij aan de koersontwikkeling van het Fortis-aandeel tot eind april 2008 ten opzichte van een dertigtal concurrerende financiële instellingen – nog net voor de kredietcrisis een slagveld onder banken aanrichtte.

Nu resteren in het beursgenoteerde Fortis nog slechts de internationale verzekeringsactiviteiten. Veelal residerend in het Zwitserse Saas Fee is Votron tegenwoordig in te huren voor lezingen over leiderschap en crisismanagement.

Votrons tijdelijke opvolger moest het met iets minder doen: 3,7 miljoen euro.

Voormalig financieel directeur Gilbert Mittler spande de kroon. Hij mocht in 2008 5,79 miljoen euro bijschrijven, waarvan liefst 4,2 miljoen euro aan ontslagvergoeding, gelijk aan negenmaal het basissalaris over 2008.

2. Hoefsloot, Van den Hoven (Heijmans)Beloning totaal                  : 3,8 miljoen euro
Prestatie aandeel (2008)  : -87%


Onder leiding van bestuursvoorzitter en zijn rechterhand Jacques van den Hoven devalueerde Heijmans van een ondernemend, gezond en winstgevend bouwconcern tot een onderneming die haar commerciële slagkracht verloor en haar kernprocessen niet op orde heeft.

Drie forse verliesjaren met vijf winstwaarschuwingen vielen nota bene in relatief goede jaren voor de bouwsector. Beide gewezen bestuurders kregen niettemin een afbraakbonus van respectievelijk 1,8 en 2 miljoen euro, nadat zij beiden afstand hadden gedaan van 300.000 euro.

3. Floris Waller (Corporate Express)Beloning totaal                  : 4,3  miljoen euro
Prestatie aandeel (2008)  : beursexit


Na tien teleurstellende jaren haalde het Amerikaanse Staples branchegenoot Corporate Express van de beurs. Dit was eerder ondanks dan dankzij het management. De distributeur van paperclips, papier en bureaustoelen heeft onder leiding van Frans Koffrie en zijn financiële rechterhand Floris Waller aandeelhouders keer op keer onaangenaam verrast.

In 1999, het eerste bestuursjaar van Waller, nam het toenmalige Buhrmann het Amerikaanse Corporate Express over voor 2,3 miljard dollar.
Sinds de naamsverandering was het uitzonderlijk als het concern geen winstwaarschuwing of tegenvallende kwartaalberichten publiceerde.

Uiteindelijk profiteerde Waller het meest van zijn eigen falen. Zijn afkoopsom van 2,1 miljoen euro bedroeg ruim vier basissalarissen. Gevoegd bij zijn reguliere salaris, cashbonus, optiewinsten en andere extraatjes komt zijn totale beloning op 4,3 miljoen euro.

Waller zat niet lang werkloos thuis: hij vond snel onderdak als financieel directeur bij het niet- beursgenoteerde handelsconcern Pon Holdings.

4. Donald Shepard (Aegon)Beloning totaal                  : 5,1 miljoen euro
Prestatie aandeel (2008)  : -63%


Voormalig Aegon-topman heeft een goed gevoel voor timing. In 2007, toen vrijwel iedereen de kredietcrisis onderschatte, kondigde hij aan dat hij in april 2008 zou opstappen. De verhuisdoos was nog niet ingepakt of Aegon bleek stukken kwetsbaarder voor de economische malaise dan gedacht. Het dieptepunt kwam met de staatsinjectie van 3 miljard euro op 28 oktober.

Wouter Bos stelde wel een voorwaarde aan de noodhulp: geen variabele beloning over 2008. Een overbodige eis, want door de verschrompeling van Aegons beurskoers en operationele prestaties was daar toch al weinig van over.
Bos vergat echter om af te dwingen dat er geen bonussen mochten worden toegekend op basis van niet duurzaam gebleken resultaten in het verleden.

In totaal toucheerde Shepard 5,1 miljoen euro voor nog geen vier maanden arbeid in 2008. Een groot deel hiervan is een winstuitkering van 3,2 miljoen euro op basis van de behaalde winst in 2007.
Nu Aegon in 2008 zwaar verlieslatend was (1 miljard euro verlies) zal Shepard zijn riante afscheidscadeau niet  terugstorten.

In totaal ontving de topman tijdens zijn zesjarige ambtsperiode ongeveer 30 miljoen euro, terwijl aandeelhouders
in dezelfde periode een negatief koersrendement van 64 procent boekten.
5. Hans van der Ven (Samas)Beloning totaal                  : 1 miljoen euro
Prestatie aandeel (2008)  : -89%


Voor twee maanden werk in boekjaar 2007/08 incasseerde ruim 1 miljoen euro, waaronder een afkoopsom van 600.000 euro.
Onder zijn vierjarig bewind bij kantoorinrichter Samas bedroeg het nettoverlies gemiddeld ruim 27 miljoen euro per jaar. De toezichthouders verweten hem “onvoldoende doortastendheid en snelheid”.

Door de recente gebeurtenissen komt zijn exitpremie in een nog vreemder daglicht te staan. Samas is de eerste beursvennootschap die bezwijkt onder de huidige economische malaise. Vorige week vroeg Samas zijn aandeelhouders toestemming om het liquidatietraject te voltooien zodat het het licht in het nieuwe duurbetaalde
futuristische Houtense hoofdkantoor definitief uit kan doen.

6. Jeroen van der Veer (Shell)Extra bonus                       : 2 miljoen euro
Prestatie aandeel (2008)  : -35%


Voor het tweede jaar op rij ontving een bonus van 2 miljoen euro waarop hij volgens Shells spelregels geen recht had. Om vast te stellen of de Shell-top de bonus zou mogen ontvangen, is het aandeelhoudersrendement van Shell tussen 2006 en 2008 vergeleken met dat van vier concurrenten. Als Shell in deze groep van vijf tot de top drie zou behoren, zou dit bestuurders een bonus opleveren.

Maar opnieuw eindigde Shell als vierde. Desondanks oordeelde de beloningscommissie van Shell dat “het verschil met de nummer drie marginaal was” en dat daarom toch een bonus zou worden toegekend.

“Als ik 50 procent meer betaald had gekregen, had ik niet beter gepresteerd. En als ik 50 procent minder had gekregen, had ik het ook niet slechter gedaan”, verkondigde Jeroen van der Veer onlangs nog maar eens. In plaats van zijn uitspraken achteraf in de pers had Van der Veer beter bij zijn commissarissen kunnen aandringen op aanpassing van het beloningsbeleid.

Gelukkig krijgt hij een tweede kans: na zijn pensionering per 1 juli aanstaande zal hij zelf deel uitmaken van dat toezichthoudend college.

7. Bert Roetert (Schuitema)Beloning totaal                  : 1,6 miljoen euro
Prestatie aandeel (2008)  : 13,4%


Dat een overname door een durfinvesteerder niet alleen lucratief kan zijn voor participerende bestuurders maar ook voor vertrekkende managers, bewijst . Roetert keerde Schuitema plotsklaps de rug toe nadat hijzelf CVC had binnengelaten.

De overname van het supermarktconcern via investeringsvehikel Skipper werd eind juni 2008 definitief. Terwijl hij volgens Schuitema net zijn participatie in Skipper had veiliggesteld, vertrok Roetert.

Krap twee jaar was Roetert zonder succes de hoogste man bij Schuitema, dat al jaren genoegen moet nemen met een tweede plek in supermarktland, op ruime afstand van marktleider Albert Heijn. In totaal incasseerde hij in 2008 ruim 1,6 miljoen euro, waaronder een niet nader uitgelegde “bonus” van 900.000 euro en een “eenmalige uitkering”
van 323.000 euro.

Minderheidsaandeelhouders zijn ondertussen al ruim een jaar verwikkeld in een juridische strijd over de door Skipper geboden prijs van 20,11 euro per aandeel.

8. Crispin Davis (Reed Elsevier)Beloning totaal                  : 6,7 miljoen euro
Prestatie aandeel (2008)  : -38%


Steevast stond in de top drie van best betaalde topmannen van Nederlandse beursondernemingen. Ondanks dat het aandeel Reed Elsevier onder zijn tienjarig bewind een kwart van zijn waarde moest inleveren, kreeg Davis vooral door riante optie- en aandelenpakketten meer dan 50 miljoen euro, waarvan 6,7 miljoen in 2008.

De zestigjarige Brit stond aan de wieg van de strategische ommezwaai van print naar digitaal. Overtuigen kon hij nooit, vooral door een zwalkende strategie.
Zo bleek de overname van schoolboekenuitgever Harcourt in 2001 toch geen passende ‘fit’ met andere activiteiten. Na zes jaar lang veel managementaandacht te hebben opgeëist, werd Harcourt weer van de hand gedaan.

Momenteel zit het uitgeversconcern in zijn maag met de in de etalage staande bladentak Reed Business. Zelfs na prijsconcessies en de toezegging om de overnamesom voor de koper te helpen financieren, hapte geen enkele partij
toe. Ongelukkige timing, want in 2008 werd wel alvast dataleverancier Choicepoint overgenomen, die eigenlijk met de verkoopopbrengst van de bladen gefinancierd moest worden.

9. Freek Busweiler (Wegener)Gouden handdruk              : 2 miljoen euro
Prestatie aandeel (2008)  : -70%


Na de overname van Wegener door het Britse Mecom in september 2007 duurde het niet lang voordat Freek Busweiler afscheid nam als lid van de raad van bestuur. Wegener maakte bekend dat het vertrek in april 2008 in “goed overleg overeengekomen” was. Een opmerkelijke toevoeging die vaak juist prijsgeeft dat het tegenovergestelde het geval is. 

Sinds de overname hebben de Britten de touwtjes stevig in handen bij het steeds meer in zichzelf gekeerde uitgeversconcern. Zo is Mecom-topman David Montgomery tevens president-commissaris van Wegener. Aandeelhouders kregen wel inzicht in de buitensporige vertrekpremie van 1,8 miljoen
euro, gelijk aan ruim viermaal zijn basissalaris.

Montgomery stelde dat er over de hoogte van uitkering “stevig onderhandeld” was. Bovendien was hij “tevreden” met de uitkomst. Een opmerkelijke uitspraak: de code voor goed ondernemingsbestuur (Tabaksblat) maximeert ontslagvergoedingen toch echt op eenmaal het basissalaris.
10. Sandy Lyons (Draka)Zakgeld                              :  423.000 euro
Prestatie aandeel (2008)  : -72%


Topman van Draka heeft dure kinderen. Hij ontving over 2008 “allowances” (vrij vertaald: zakgeld) van liefst 423.343 euro. Deze uitkering, die aardig in de richting komt van zijn basissalaris van 516.250 euro, compenseert Lyons voor “huisvestingskosten, schoolgeld en de kosten van kinderopvang”, aldus Draka.

Misschien nog erger is dat de kabelproducent deze regeling nooit heeft gecommuniceerd naar de aandeelhouders. In het beloningsbeleid dat in 2007 door de aandeelhoudersvergadering is goedgekeurd, is de vergoeding namelijk niet terug te vinden.

“De vergoeding is afgesproken met Lyons toen hij nog werkzaam was bij de joint venture Comteq-Alcatel en de raad van commissarissen heeft hier geen invloed op gehad”, aldus president-commissaris Fritz Fröhlich.

Aandeelhouders hebben ondertussen in 2008 ruim 70 procent van de beurswaarde van Draka zien verdampen en moesten het ook nog eens zonder dividend stellen.

Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net