VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarde World Online verdampt, alweer

World Online leidt sinds de overname door de Italiaanse internetprovider Tiscali in 2000, een slapend bestaan. Desalniettemin is men er in geslaagd van 2008 een ronduit rampzalig jaar te maken. De gevallen onderneming noteerde een verlies van bijna 1 miljard euro en zag een waardedaling van bijna 90 procent van de enige bezitting; de deelneming in Tiscali International BV.

Voor de tweede keer in korte tijd kwamen aandeelhouders en bestuurder Pasquale Lionetti bijeen. Bij de eerste vergadering van 28 mei dit jaar, ontbrak het jaarverslag, waardoor een inhoudelijke discussie over de jaarrekening niet mogelijk was. Het beleid van de onderneming in 2008 kon dit keer wel worden besproken.

De cijfers liegen er niet om: de bezittingen van World Online zijn jarenlang gewaardeerd rond de 1,1 miljard euro. Na een forse afschrijving blijkt hier slechts 120 miljoen euro van over. Volgens Lionetti moet de verklaring worden gezocht in de sterk verslechterde markt.

Lage prijs
Tijdens de eerdere vergadering werd aandeelhouders gevraagd te stemmen over de verkoop van twee deelnemingen. over de timing en stemden tegen het voorstel. Door steun van grootaandeelhouder Tiscali kon toch doorgang vinden. De jaarcijfers en de verklaring van Lionetti hiervoor, bevestigen de vermoedens dat Tiscali haar deelnemingen tegen zeer lage prijs de deur uit doet.

Lionetti kwam met zijn motivatie niet verder dan dat het om een zakelijke beslissing gaat, ingegeven door behoefte aan ‘cash' en het feit dat de uitbouw van deze activiteiten door World Online moeilijk te financieren is.

Geen accountantscontrole
Voor de cijfers van World Online is gen accountantsverklaring afgegeven. Officieel hoeft dit ook niet vanwege de geringe activiteiten van de onderneming, maar een afwaardering van 90 procent vraagt om onafhankelijke bevestiging. De voorzitter gaf aan dat de cijfers ook in het wel door accountants gecontroleerde jaarverslag van Tiscali terug te vinden zullen zijn. Publicatie van dit jaarverslag laat echter nog op zich wachten.

Van de 16 pagina's waaruit het huidige verslag bestaat, worden er 5 besteed aan het web van juridische procedures waarin de onderneming verwikkeld is geraakt. Voorzieningen zijn echter niet getroffen. Kennelijk is de verwachting niet dat de onderneming hier ooit kosten voor moet maken.

Niet veel wijzer
Net als eind mei zijn minderheidsaandeelhouders weer niet veel wijzer geworden van de aandeelhoudersvergadering. Lionetti maakt daarentegen, inmiddels volgens traditie, gebruik van zijn trip naar Nederland om te genieten van al het moois dat Amsterdam te bieden heeft. Stond na de vorige vergadering een bezoekje aan het Van Gogh museum op het programma, dit keer is het red light district aan de beurt.

Schrale troost voor aandeelhouders is dat World Online de mogelijkheid tot het terugclaimen van 5,4 miljoen euro van James Kinsella, voormalig CEO van World Online, openhoudt. Over het salaris, aandelenpakket en de ontslagvergoeding van de Amerikaan, die het bedrijf leidde nadat Nina Brink gedwongen aftrad, is nooit belasting betaald. Op dit moment worden de juridische mogelijkheden om Kinsella voor dit bedrag op te laten draaien onderzocht. Een tijdsindicatie geeft Lionetti niet.