VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hernieuwde bankafspraken van Oce blijven scherp

Rudi de Becker moet als frisse commissaris helpen Océ staande te houden. Zijn benoeming was er snel doorheen. Veel relevanter dan zijn aantreden was de stand van zaken van de in zwaar weer verkerende printerfabrikant.

Door de malaise in de constructiemarkten en de industriële en financiële sector heeft Océ te maken met een behoorlijke vraaguitval. Om dit op te vangen moet al gauw in de grootste vaste kostenpost gesneden worden: de loonkosten. In het eerste kwartaal is hier al een slag gemaakt. Het aantal voltijdbanen (fte's) nam af met 413, waarmee het personeelbestand in totaal met 1253 fte's is teruggebracht.

Hoewel Océ werknemers in Japan en Amerika respectievelijk 6-10 procent en 9 procent van hun lonen moesten inleveren, denkt topman Rokus van Iperen dat eenzelfde doelstelling voor Nederlandse werknemers een moeilijke taak zal worden.

"De vakbonden willen voorlopig niet spreken over een nieuwe cao", aldus Van Iperen tijdens een ingelaste vergadering met aandeelhouders. Bovendien ligt de zaak gevoelig omdat Océ de productietak uit Venlo onlangs heeft verplaatst naar het goedkopere China.

De loonsverlagingen van de Amerikaanse werknemers zullen al snel een besparing opleveren van 40 miljoen euro. Het is onduidelijk of deze besparing reeds is verwerkt in de doelstelling om in 2009 124 miljoen euro te besparen.

Scherpe bankafspraken
Omdat Océ op basis van de eerste kwartaalcijfers 2009 gevaarlijk dicht bij de grenzen van de bankconvenanten kwam- de verhouding tussen nettoschuld en bedrijfsresultaat (ebitda) mocht maximaal 3 zijn en was 2,96- moesten de condities van de bankleningen worden opgerekt.

Onder de nieuwe voorwaarden mag deze zogenaamde "leverage rate" tot maart 2010 maximaal 3,5 zijn. Maar wat als de nieuwe ratio's niet gehaald worden? Voorzien de bankconvenanten dan in een verplichting om het eigen vermogen via een aandelenemissie te verhogen. Volgens Van Iperen is dit niet het geval.

Opmerkelijk is bovendien dat de banken andere cijfers voorgeschoteld krijgen dan aandeelhouders om te bepalen of Océ nog wel aan haar afspraken voldoet. Zo rapporteert Oce in het matige eerste kwartaal van 2009 een gecorrigeerde ebitda 226 miljoen euro aan de banken.

Terwijl over 2008 de ebitda die aandeelhouders voorgeschoteld kregen slechts 46 miljoen euro bedroeg, en Van Iperen denkt bovendien dat 2009 een "veel moeilijker jaar wordt".

DSS divisie herstructuren
Ten slotte vroeg grootaandeelhouder Hermes voor ingrijpende maatregelen om de divisie Digital Document Systems (DDS) dat kleinere printsystemen voor de kantoormarkt fabriceert, uit het slop te halen. Over 2008 boekte deze divisie, die ruim tweederde van het totaal geïnvesteerde vermogen gebruikt (activa) en een omzet van 1,6 miljard euro behaalt, met de grootst mogelijke moeite een negatief operationeel resultaat van 6 miljoen euro.

Hermes wil dat een daadkrachtig en gecommitteerd bestuur deze logge divisie met negatieve marges herstructureert.
Oce moet niet alleen overleven maar ook winnen.