VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Claimemissie TomTom essentieel

TomTom is van een mogelijke ondergang behoed. Dat is het gevolg van de voorgenomen claimemissie, waar aandeelhouders tijdens de bijzondere vergadering in Amsterdam mee akkoord zijn gegaan. Na de operatie ziet het navigatiebedrijf zijn schuld dalen van 1,16 miljard euro tot 757 miljoen euro.

Ondanks de dalende schuld blijven de banken dicht op de bal en verscherpen de komende twee jaar hun eisen stapsgewijs. Bij een verdiepende economische crisis zou TomTom dus opnieuw in het nauw kunnen worden gedreven.

Gelukkig gaf bestuursvoorzitter Harold Goddijn tijdens de vergadering aan dat de situatie zich aan het stabiliseren is. Klanten betalen netjes op tijd en leveranciers verkorten hun betalingstermijnen niet. Er springen volgens Goddijn ook geen specifieke risicofactoren uit de 36 (!) items tellende lijst in het aandeelhouderscirculaire.

Perspectief
Gezien de dalende marges in een verzadigde markt, blijft natuurlijk de vraag wat in de toekomst het verdienmodel van TomTom wordt. Het bedrijf zal bovendien handig moeten inspelen in de veranderende verhoudingen binnen haar sector, waar marketingkiller Apple en mastodont Google kunnen opduiken als concurrenten, partners of wellicht meer.

Goddijn had echter geen aanwijzingen dat Apple aandeelhouder wilde worden, waarmee die geruchten vooralsnog de wereld uitgeholpen zijn. Wel bevestigde de topman dat TomTom is toegelaten als leverancier van Apple, maar geen exclusiviteit heeft. Goddijn kent de oorsprong van de geruchten die een koersexplosie van het aandeel vlak voor de claimemissie teweegbrachten niet.

Claimemissie
De claimemissie waar TomTom toestemming voor heeft gekregen, is nodig omdat de navigator met de rug tegen de muur staat. De achteraf te dure overname van TeleAtlas heeft de balans dermate verzwakt dat de krediet- en economische crises ervoor konden zorgen dat TomTom door de convenanten van de banken dreigde te zakken. De balans van het navigatiebedrijf was eind 2008 opgeblazen tot bijna 1,9 miljard euro aan immateriële activa/goodwill, tegenover een eigen vermogen van slechts 0,5 miljard. Nadat de operationele winsten ook sterk onder druk kwamen te staan, werd TomTom door de kredietverleners gedwongen in actie te komen.

Onderhands wordt nu voor 71 miljoen euro aandelen geplaatst (prijs 6,1234 euro per stuk) bij investeringsfondsen Janivo en Cyrte, die daarmee samen 8,4 procent van de aandelen bezitten. Janivo levert meteen ook een commissaris, die achter de schermen kan meekijken.

Daarnaast levert een claimemissie 359 miljoen euro op, waarbij alle aandeelhouders per 8 aandelen TomTom 5 nieuwe aandelen bij mogen kopen voor 4,21 euro per stuk. De oprichters van TomTom hebben toegezegd volledig te participeren in de claimemissie. Door de claims uit te oefenen in plaats van te verkopen, daalt hun belang in de onderneming slechts van 52 naar 47 procent.

Duurdere beschermingswal
Ondanks veel tegenstemmen ging de vergadering akkoord met het mogelijk verhogen van het dividend op eventueel uit te geven preferente aandelen. TomTom kan preferente aandelen uitgeven als beschermingsconstructie wanneer een partij haar wil overnemen. In de oude statuten zouden preferente aandelen als vast dividend de Euribor rente met een opslag van 1,5 procent ontvangen. Deze opslag kan nu aan de marktomstandigheden worden aangepast tot maximaal 5 procent. De meerderheid van de aandeelhouders is dus vrijwillig akkoord gegaan met het duurder maken van de beschermingsconstructie van TomTom.