VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Alanheri verdwijnt mogelijk van beurs

Beleggers krijgen binnen enkele maanden meer duidelijkheid over de toekomst van Alanheri. Als het bedrijf besluit door te gaan in de huidige vorm, is de kans groot dat het van de beurs verdwijnt.

Dat heeft bestuursvoorzitter Frans Faas tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering gezegd.

De producent van diervoeders onderzoekt momenteel drie verschillende strategieën voor de toekomst. De opties zijn: in andere segmenten opereren (kat en hond), samengaan met een gelijksoortig bedrijf, of doorgaan in de huidige vorm. Als de keuze op de laatste variant valt, verdwijnt Alanheri naar alle waarschijnlijkheid van de beurs.

‘Zelfs als we de komende drie jaar met 15 procent groeien, blijft de nieuwe afgeslankte onderneming te klein voor een beursnotering', aldus Faas.

Volgens de topman liggen alle opties nog open. Binnen enkele maanden krijgen aandeelhouders duidelijkheid.

Toekomstdoel
Daarbij werd wel duidelijk dat als in de toekomst een strategische samenwerking wordt gevonden, de omzet van het overgebleven ‘dier en knaag' ruimschoots moet verdrievoudigen. Pas dan zal marktmacht ontstaan, waardoor de winstmarge kan toenemen tot 5 procent.

Reorganisatie
De producent van diervoeders heeft in 2007 en 2008 orde op zaken gesteld binnen de onderneming. De structureel verlieslatende handelsactiviteiten in koffie, granen en specerijen zijn stopgezet en de groothandel in dierbenodigdheden is afgebouwd. Wat nu resteert is een op een nichemarkt gefocuste producent van diervoer voor vogels en knaagdieren. Hoewel de toekomst onzeker is, is Alanheri op de goede weg om weer zwarte cijfers te schrijven.

Problemen
De diervoedermarkt kent zo zijn problemen. Volgens Faas is er sprake van een forse overcapaciteit en kent de toetreding tot de markt lage drempels. Dit maakt de strijd om een plek in het schap bij retailers extra lastig.

Het jaar 2008 was dan ook teleurstellend, en werd met een verlies van 2,173 miljoen euro afgesloten. Alanheri ondervond veel nadeel van de correctie van balanswaarderingen. Onder de voorraden verschool zich een forse incourantheid, wat een afboeking van circa 700.000 euro betekende.

Het verlies uit voorgezette activiteiten bedroeg 1,441 miljoen, waarvan 841.000 euro aan incidentele lasten. De brutomarge en de netto kasstroom zagen een verbetering.

Verbetering
Door een duidelijke margeverbetering en een verlaging van de kostenstructuur, bedraagt het eerste halfjaarresultaat van 2009 slechts 100.000 euro negatief. Faas herhaalde de verwachting dat de positieve koers zich zal voortzetten, zodat 2009 met een minimaal break-even resultaat wordt afgesloten.

Opmerkelijk
President-commissaris Willen van Noort stelde voor om Faas voor 4 jaar te benoemen tot directievoorzitter. Door het elan en het inzicht van Faas, zou Alanheri voor de rand van de afgrond zijn weggetrokken.

Van Noort roemde de toegenomen transparantie in de organisatie en een cultuurommezwaai onder medewerkers. Een opmerkelijk uitspraak van de voorzitter van het toezichthoudend college die al zo lang zetelt in de raad van commissarissen. 

Faas maakt overigens - in tegenstelling tot bijna al zijn collega's - enkel en alleen aanspraak op een vast salaris van 20.000 euro per maand, hierin inbegrepen pensioenlasten en overige emolumenten. Als hij Alanheri weer succesvol op de rails krijgt ziet hij dat toch terug in een mooi rendement op zijn aandelen.

Informatievoorsprong
Aangezien Faas grootaandeelhouder is in Alanheri via zijn investeringsfonds Recalcico (60 procent), vroegen aandeelhouders naar mogelijke belangenverstrengelingproblemen. Faas bezwoer dat hij nimmer misbruik zou maken van zijn informatievoorsprong op overige aandeelhouders.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net