VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuwe Commissie Streppel wacht belangrijke taak

De donderdag benoemde Monitoring Commissie Corporate Governance Code wacht een belangrijke taak: ertoe bijdragen dat de naleving van de gedragscode voor beursgenoteerde ondernemingen verbetert.

‘Als mede-founding father van de code, wensen we de nieuwe commissie veel succes. We zullen daarbij, gevraagd en ongevraagd, met advies en opbouwende kritiek behulpzaam zijn', zegt VEB voorman Jan Maarten Slagter.

Vijf jaar na invoering van de code Tabaksblat blijkt dat bijna veertig procent van de grootste Nederlandse beursfondsen (AEX en Midkap) het nog steeds niet al te nauw neemt met de bepalingen over strategie, beloningen, toezicht en stemrecht.

Vooral bedrijven die pas sinds kort deel uit maken van de Midkap-index maken het bont. Daarbij is de gegeven uitleg voor het niet toepassen van een specifieke bepaling veelal onbevredigend.

Waakhond
De Commissie Streppel heeft tot taak de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate governance code te bevorderen en de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Scherp monitoren is van groot belang. Beursgenoteerde ondernemingen dienen aan te geven of zij aan alle bepalingen van de Code Tabaksblat voldoen, of welke zwaarwichtige redenen er zijn om hier van af te wijken.

Gedragscode
De door de Commissie Frijns in december 2008 geactualiseerde code Tabaksblat is inmiddels door het kabinet aangewezen als gedragscode voor Nederlandse beursvennootschappen, ter vervanging van de Code uit 2003.

Dit houdt in dat beursvennootschappen vanaf boekjaar 2009 moeten rapporteren op basis van de geactualiseerde Code. De rapportage over 2008 geschiedt nog op basis van de Code uit 2003.

Komende jaren
Op dit moment is de taakstelling van de Commissie Streppel nog niet geheel duidelijk. Pas bij het eerste monitoringrapport in december, maakt de commissie het programma voor de komende jaren bekend. Onduidelijk is bijvoorbeeld of de taakstelling het toelaat om leemtes in de huidige code Frijns te constateren en wijzigingen voor te stellen.

Streppel
De nieuwe werkgroep volgt de Commissie Frijns op. Jos Streppel, voormalig financieel directeur van Aegon, is de nieuwe voorzitter. Streppel was hiervoor al lid van de Commissie Frijns.

Samenstelling

Jos Streppel: Oud-CFO Aegon, vice-voorzitter raad van commissarissen KPN en Van Lanschot

Peter Wakkie: Lid raad van bestuur Ahold, commissaris Wolters Kluwer en TomTom

Jurjen Lemstra: Advocaat Pels Rijcken

Ieke van den Burg: Oud-PvdA Europarlementariër, commissaris bij ASML en APG

Jaap van Manen: Partner PwC, hoogleraar RUG

Henriëtte Prast: Hoogleraar personal financial planning Universiteit van Tilburg