VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Claimemissie redt Wavin

Aandeelhouders hebben voor de claimemissie van Wavin gestemd. Dit geeft de onderneming meer lucht om door de crisis te komen. Met de nieuwe kredietfaciliteiten is de financiering voor de komende viereneenhalf jaar zeker gesteld.

Dat zei bestuursvoorzitter Philip Houben vrijdag tijdens de bijzondere aandeelhoudersvergadering in Amsterdam.

De rentemarge op de nieuwe kredietfaciliteit is vastgesteld op 275 basispunten, dit was 90 basispunten. Deze kan nog eens verhoogd worden met 175 tot 400 basispunten afhankelijk of Wavin aan vastgelegde leverage ratio’s (nettoschuld/ebitda) kan voldoen.

Ook indien de huidige malaise nog enige tijd aanhoudt, blijft Wavin binnen de nieuwe convenanten. Houben bevestigt dat het tweede kwartaal mede dankzij de kostenbesparingen veel beter is begonnen dan het eerste.

Het zijn weliswaar moeilijke, maar geen dramatische tijden wat betalingsgedrag van klanten en betalingscondities van leveranciers betreft. De bestuursvoorzitter is niet bang voor omvallen van leveranciers, want Wavin heeft altijd wel twee of drie alternatieven.

Noodzaak
Na Heijmans en TomTom, had ook buizenfabrikant Wavin geen keuze meer. Het eigen vermogen moet worden versterkt via een claimemissie en de bestaande kredietfaciliteit van 750 miljoen euro wordt verlaagd naar 500 miljoen en later naar 475 miljoen. De zwakke balans was niet bestand tegen de economische crisis en de onderneming dreigde buiten de convenanten van de banken te vallen.

De emissie levert 225 miljoen euro op, waarvan meteen 25 miljoen opgaat aan fees: 12 miljoen voor de emissie zelf en 13 miljoen voor de kredietfaciliteiten. De 200 miljoen euro netto opbrengst wordt gebruikt om de schuld te verminderen.
Veel aandeelhouders toonden zich ontstemd over de emissie, maar konden uiteindelijk natuurlijk niet tegen stemmen. Enkele grootaandeelhouders gaven middels een onthouding van stemmen het signaal af dat ze kritisch staan tegenover de ontwikkelingen binnen Wavin.

Blufpoker
President-commissaris Paul van den Hoek verweerde zich tegen alle kritiek van de aandeelhouders met de stellige opmerking dat geen enkele aandeelhouder ooit heeft gewaarschuwd dat er in het verleden te scherp gefinancierd is. Het spelletje blufpoker werkte averechts: Van den Hoek werd onmiddellijk herinnerd aan de feiten.

Meteen bij de beursintroductie waarschuwde onder meer de VEB uitdrukkelijk voor de schulden van Wavin en de kwetsbare positie die de cyclische onderneming daarmee heeft.
Een hoge leverage, ofwel veel schuld ten opzichte van eigen vermogen, kan zeer positief uitpakken in een hoogconjunctuur. Een onderneming kan dan expanderen en veel winstgevende activiteiten ontplooien, wat resulteert in een flinke omzet- en winstgroei en goede marges.

Het bestuur profiteert daar direct aan mee, middels het binnenstromen van , die grotendeels op dit soort operationele criteria zijn gebaseerd.
Maar in een laagconjunctuur, en al helemaal tijdens een economische crisis, wordt de andere kant van de medaille zichtbaar.

Omzetten nemen af, winsten worden verliezen en banken willen hun leningen terugbetaald hebben. Banken worden (tijdelijk) de baas en aandeelhouders rest de keuze nog meer eigen geld te investeren door te participeren in de claimemissie, of hun belang te laten verwateren door de claims te verkopen.


Bonussen

Dat scenario voltrekt zich nu. Om kosten te reduceren moest Wavin veel medewerkers ontslaan. Aandeelhouders hebben inmiddels het grootste deel van hun investering verloren. De banken springen er echter goed uit en de bestuurders en commissarissen blijven zitten.

Is het dan onredelijk om de bestuurders op zijn minst te vragen hun in het verleden toegekende bonussen terug te vorderen, juist omdat die bonussen deels konden worden verdiend dankzij de scherpe financiering?
Van den Hoek gaf aan dat hij dit geen moment had overwogen en kon geen begrip opbrengen voor deze suggestie.

De bestuurders hebben al genoeg geleden doordat ze geen nieuwe bonus kregen. Bovenal is hun basissalaris niet eens verhoogd via een inflatiecorrectie. De vroegere bonussen waren gebaseerd op geldige criteria en dus dik verdiend, aldus Van den Hoek.

Gewapend met de nieuwe financiering en de succesvolle kostenreductie liet Houben zich tot slot ook nog van zijn meest optimistische kant zien. De aanwezigen werden er fijntjes aan herinnerd dat het lange termijn perspectief van Wavin onverminderd uitstekend is.