VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aantal beursgangen neemt steeds verder af

Onder niet beursgenoteerde ondernemingen blijft interesse voor een beursgang aanwezig, maar omdat weinig investeerders te porren zijn voor het ondersteunen van een introductie, komt het er steeds minder van. Belangrijke oorzaak is dat institutionele partijen hun reservering voor aandelenbeleggingen, nu met name besteden aan claimemissies.

Dat blijkt uit onderzoek van accountants- en adviesorganisatie Pricewaterhousecoopers (PWC).

Bedrijven die niet langer bij hun bank terechtkunnen voor extra kapitaal, doen daarvoor steeds vaker een beroep op bestaande aandeelhouders. Zij kunnen extra aandelen bijkopen, naar verhouding van het huidige aandelenbezit. Zo voeren TomTom, Wavin en Heijmans momenteel claimemissies uit.

Als grote partijen, zoals pensioenfondsen, niet mee doen aan claimemissies terwijl anderen wel extra aandelen kopen, dan verwatert hun belang in het bedrijf. Deze partijen staan dus onder druk om deel te nemen aan de emissies. Hun potje raakt op, ook door onderhandse plaatsingen. Daarnaast financiële ondersteuning bieden bij een beursgang, zit er doorgaans niet in.

Kapitaalverschaffing
Een beursnotering kan een goede optie voor kapitaalverschaffing zijn. In recessietijd hebben partijen meer moeite om aan vreemd vermogen via een bank of private equity partij te komen. Maar ook het realiseren van een notering in crisistijd, is om die reden vaak niet haalbaar.

Naast het gebrek aan investeerders vanwege de claimemissies, is het herstel van de nieuwe listings sterk afhankelijk van marktvertrouwen en de volatiliteit van aandelenkoersen. De huidige onzekerheid over de toekomstige koersontwikkelingen, zal beursintroducties in de weg staan.

Flinke daling
Het aantal bedrijven dat de afgelopen drie maanden de stap naar een Europese beurs maakte, is mede om die reden flink gedaald.

In het tweede kwartaal van 2009 kregen 28 bedrijven een notering aan een Europese beurs, in totaal goed voor een bedrag van €456 miljoen. In dezelfde periode in 2007 vonden nog 133 introducties plaats, met een waarde van €9,2 miljard.

Marktvertrouwen
PWC verwacht voor de rest van 2009 weinig nieuwe beursgangen. Het aantal introducties zal op zijn vroegst in 2010 weer op gang komen, als het marktvertrouwen wellicht weer aantrekt.

In 2008 werden in Europa voor het eerst sinds 2003 minder nieuwe fondsen aan de beurs genoteerd, dan aan de Amerikaanse en Aziatische beurzen. De totale waarde van de Europese beursintroducties is dat jaar met 83% gedaald ten opzichte van 2007.

Het aantal beursgangen in 2008 bedroeg 337, ter waarde van 13,9 miljard euro. In Azië was dat 16 miljard euro en in Amerika 19 miljard euro.