VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Werknemers Holland Colours ingezet voor absolute controle op onderneming

Pigment BV, de veelgeroemde vennootschap waar werknemers van Holland Colours inzitten, maakt het de onderneming wel heel gemakkelijk. Kritiek ontbreekt compleet en zonder vragen te stellen, worden enkel dank- en steunbetuigingen aan de baas overgebracht.

Dat bleek tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de fabrikant van producten voor het inkleuren van kunststoffen.

Holland Colours gaat er sinds jaar en dag prat op dat (oud-) werknemers 46,27 procent van de aandelen bezitten via Pigment BV. Naar nu blijkt omvat de veelgeroemde werknemers participatie niet meer dan 7% van het aandelenkapitaal van de vennootschap.

Door de bestuursvriendelijke grootaandeelhouder zit het bestuur van Holland Colours intussen stevig in het zadel. Overige aandeelhouders hebben weinig te zeggen en krijgen nauwelijks inzicht in de - door het verlies over 2008 - aangescherpte financieringsvoorwaarden.

Nieuwe grootaandeelhouder
Uit het jaarverslag blijkt dat sinds enige tijd ook De Kolk beheer - de familie Groen van Grolsch - een belang heeft in Pigment van 8,07 procent. ‘Is het dan zo dat de ‘Grolschjes' bij jullie op de loonlijst staan?', vroegen beleggers zich af.

Dat is allerminst het geval. Wel heeft De Kolk beheer naast de participatie in Pigment, ook nog een direct belang in Holland Colours van 6,28 procent. Tezamen met Pigment heeft de grootaandeelhouder het dus voor het zeggen bij Holland Colours.

Ongenoegen
De overige (groot)aandeelhouders uitten in de vergadering duidelijk hun ongenoegen over deze situatie. Helemaal omdat Pigment in de vergadering niet deelnam aan de beraadslagingen, maar zich beperkte tot het betuigen van dank en steun op het moment dat de decharge van het bestuur aan de orde kwam.

Het lijkt erop, dat werknemers hier gebruikt worden om de absolute controle op de onderneming te behouden. Hun invloed op het beleid van Pigment is duidelijk beperkt.

Rake klappen
Intussen wordt Holland Colours zwaar geraakt door de crisis, vooral in de markt voor bouw en constructie krijgt het concern rake klappen. De omzet daalde van 60 miljoen euro naar 53 miljoen euro, terwijl het bedrijfsresultaat verhoudingsgewijs veel harder viel tot 600.000 euro negatief. In 2007 wad dat nog 3 miljoen euro.

De matige resultaten maakten dat Holland Colours zondag vijf juli - een dag voor de vergadering - plotseling een persbericht de wereld instuurde waarin stond dat financieringsvoorwaarden werden aangescherpt. Het beknopte persbericht vertelde dat rentelasten zullen stijgen en dat nieuwe convenanten van kracht zullen zijn.

Geen uitleg
De aandeelhouders - met vanzelfsprekend uitzondering van Pigment - vroegen om meer details, zoals zij ook bij andere beursfondsen gewend zijn te krijgen. Hoeveel meer rente moet er betaald worden? Wat zijn de nieuwe afspraken van de bank en wat gebeurt er als deze niet nagekomen worden? Helaas. Aandeelhouders moesten het doen met de minimale mededeling dat het akkoord gesloten was met twee Nederlandse banken en een Amerikaanse bank.

Vooruitzichten
Bestuursvoorzitter Bernard van Schaik voorziet voor 2009 een afname van bouwactiviteiten en daarmee van de omzet. Opmerkelijk is dat Holland Colours daarmee een tegengestelde verwachting heeft dan een van haar grootste afnemers: buizenfabrikant Wavin. Wavin meldde begin juli in haar waarin de claimemissie werd toegelicht, nog dat zij geen verdere teruggang voorzag.

Door het beëindigen van een weinig succesvolle exclusieve samenwerking, zal de afzet van de verpakkingstak echter omhoog gaan. Holland Colours werkt inmiddels samen met meerdere leveranciers.