VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Sfeer van achterkamers dreigt door voornemen Eumedion

Plannen van Eumedion om in de toekomst geen aandeelhoudersvergaderingen van grote Nederlandse beursfondsen meer te bezoeken, zijn niet in het belang van beleggers.

De brancheorganisatie van institutionele beleggers heeft woensdag aangegeven liever één op één gesprekken te voeren met het bestuur dan de jaarlijkse vergaderingen van grote Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen te bezoeken.

Eumedion ziet nog maar weinig toegevoegde waarde in het voeren van een openbare discussie, omdat die zelden invloed zou hebben op het uiteindelijke stemgedrag. De meeste buitenlandse beleggers, goed voor gemiddeld 74 procent van het kapitaal, geven hun stem namelijk doorgaans voor de vergadering af.

Meer dan 'stemmoment'
De wettelijk verplichte jaarlijkse vergadering is echter meer dan een 'stemmoment' ter goedkeuring van de jaarrekening.

De aandeelhoudersvergadering is een belangrijk orgaan van de vennootschap. Door hier niet aan deel te nemen verzwakken de institutionele beleggers de 'checks en balances' binnen de onderneming.

Directie en commissarissen van een onderneming moeten verantwoording en rekenschap afleggen over het beleid en het gehouden toezicht daarop. Daarbij zijn zij tijdens de vergadering verplicht om op gestelde vragen een antwoord te geven. 

Uitzonderingen vinden plaats wanneer zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen zou verzetten. Dit is zelden het geval en wordt al snel gebruikt om maar geen bevredigende antwoorden te hoeven geven.

Sfeer van achterkamers
Als Eumedion haar kritische vragen enkel in de beslotenheid van de bestuurskamer stelt, lopen beleggers informatie die hieruit voortkomt mis. Er dreigt dan een sfeer van achterkamers, waar het bestuur met grote beleggers alvast de angel uit discussiepunten haalt.

Gevolg daarvan kan zijn dat het bestuur de vergadering zelf ook minder serieus gaat nemen. De VEB is van mening dat aandeelhouders de verantwoordelijkheid hebben om bedrijven goed te monitoren en hun standpunten in de openbaarheid met bestuur en commissarissen te bediscussiëren.

Bovendien komt de keuze voor een besloten dialoog, de transparantie van het toch al niet altijd even heldere ondernemingsbestuur, niet bepaald ten goede. 

Mocht Eumedion besluiten om de kennis die is opgedaan in de bestuurskamers met beleggers te delen, dan nog worden aandeelhouders benadeeld. Zij krijgen geen kans om aan te haken bij vragen. In geval van een onduidelijk of onbevredigend antwoord, kan bijvoorbeeld niet om opheldering worden gevraagd.
 
Inspanning
Institutionele beleggers zouden in plaats van zich terug te trekken uit aandeelhoudersvergaderingen, juist een inspanning moeten leveren om het forum van de aandeelhoudersvergadering effectiever te maken.