VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Prestaties financiële instellingen moeilijker te vergelijken

Met de komst van nieuwe boekhoudregels wordt het voor beleggers voorlopig moeilijker om de prestaties van financiële instellingen te vergelijken.

Vanaf eind 2009 tot 2012 hebben bedrijven de mogelijkheid om de regels toe te passen die hen het beste uitkomen: de huidige of de nieuwe die officieel vanaf 2012 van kracht zijn. Als partijen verschillende regels hanteren, wordt het onderling vergelijken van prestaties moeilijker.

'Minder complex'
Dit is een gevolg van het nieuwe voorstel van de internationale club voor boekhoudregels (IASB). Onder het mom van minder complexiteit kunnen beleggingen als gevolg van de nieuwe regels niet in vier, maar twee categorieën worden ondergebracht. Kort gezegd onder ‘marktwaarde' en ‘kostprijs'.

De gedaalde marktprijzen maken vooral de tweede categorie interessant voor financiële instellingen. De huidige regels schrijven in veel gevallen voor dat (hypotheek)portefeuilles op marktwaarde moeten worden afgeboekt zodra ook maar een klein deel van de rente niet binnenkomt. Bij wanbetalingen blijft het product in de nieuwe situatie tegen kostprijs op de balans staan en wordt alleen het werkelijke geleden verlies via de resultatenrekening genomen.

Voordeel
ING en Aegon varen wel bij de wijziging in accountancyregels. SNS Securities becijferde dat de boekwaarde van eigen vermogen van ING van 19,4 miljard euro tot 29,7 miljard euro zal stijgen. Bij de Haagse verzekeraar neemt de buffer met 9,3 miljard euro toe tot 15,4 miljard euro.

Onder het nieuwe regime zou de omstreden reddingoperatie bij ING, waarbij een groot deel van het risico van de Alt-A hypotheken van 22 miljard euro werd overgenomen door de staat, niet nodig zijn geweest.

Toch hoeft staatsbankier Wouter Bos zich nog niet rijk te rekenen. Mocht de markt gelijk hebben en er flinke verliezen in het verschiet liggen, kan de voorgenomen nieuwe boekhoudstijl niet voorkomen dat er uiteindelijk alsnog afgeboekt moet worden.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen