VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fortis coupon 42 verdwijnt

De VEB Beleggersservice krijgt veel vragen over de nieuwe regeling tussen Fortis en de Belgische overheid, die de zogenaamde Coupon 42 heeft vervangen. Bij beleggers lijkt het beeld te bestaan dat de oude regeling is verruimd. In werkelijkheid is de oude compensatieregeling van de Belgische overheid volledig van de baan.

In plaats daarvan krijgt Fortis Holding een calloptie op de aandelen BNP Paribas die de Belgische overheid bezit. Huidige aandeelhouders van Fortis kunnen zo eventueel profiteren van een stijging van de beurskoers van BNP Paribas.

Oude regeling
De oude coupon was een coulanceregeling van de Belgische overheid, waar noch Fortis, noch aandeelhouders Fortis iets over te zeggen hebben gehad. In de oude regeling profiteerde een beperkt aantal beleggers in 2014 mogelijk van een compensatie. De waarde van die compensatie was vastgesteld op een bedrag per aandeel tussen de 0 euro en de 8,96 euro, afhankelijk van de waardeontwikkeling van het aandeel BNP Paribas.

Aandeelhouders die recht op deze compensatie zouden hebben konden hun aandeel Fortis verkopen en eventueel via de Coupon 42 van de regeling profiteren. Eerder al berichtte de VEB over de geringe kans op een daadwerkelijke uitbetaling op de coupon. 

Daarnaast was het nog maar de vraag of de oude regeling juridisch haalbaar was.  Alleen natuurlijk aandeelhouders konden voor maximaal 5000 aandelen profiteren van de Coupon 42. Dit zorgde in de ogen van een aantal grootaandeelhouders voor rechtsongelijkheid, iets waar ook de Belgische Raad van State voor waarschuwde.


Nieuwe regeling
In de nieuwe regeling profiteert niet langer de gedupeerde aandeelhouder, maar Fortis Holding van een waardestijging van de aandelen BNP Paribas. Fortis Holding heeft een calloptie ontvangen op de beurskoers van BNP Paribas. Die calloptie vertegenwoordigt altijd een waarde.

Als Fortis ervoor kiest de optie uit te oefenen, krijgt de holding het verschil tussen de beurskoers van BNP Paribas en 66,672 euro, de prijs die de Belgische overheid voor de aandelen BNP Paribas heeft betaald. Als de Belgische overheid haar belang in BNP Paribas verkoopt, wordt de optie automatisch uitgeoefend, en krijgt Fortis mogelijk niets, als er met verlies wordt verkocht. De calloptie heeft geen maximum.

Indirect profiteren nu alle huidige aandeelhouders van de compensatieregeling. Op dit moment is de waarde van Fortis holding toegenomen met de waarde van de calloptie. Fortis Holding heeft het voornemen uitgesproken om het geld dat wordt opgehaald bij uitoefening van de optie middels een dividenduitkering aan de aandeelhouders uit te keren. Aanmelden is als aandeelhouder niet noodzakelijk.

Bewaarloon
Het heeft enige tijd geduurd voordat de coupon uit de portefeuille van de meeste beleggers is verdwenen. De oorzaak hiervan is dat afschaffing van de coupon alleen via een speciale wet kon. Deze wet heeft enige tijd op zich laten wachten. Met publicatie van de wet op 31 december 2009 is er echter definitief een einde gekomen aan de coupon, waardoor het effect nu ook uit de portefeuille kan worden  geschrapt.