VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Brill zet in op groei na teleurstellend 2008

2008 was voor Brill een jaar om snel te vergeten. De kleine "wetenschappelijke" uitgeverij kon slechts een nettowinst bijschrijven van twee ton euro, waar vorig jaar nog drie miljoen euro werd gerealiseerd. Belangrijkste oorzaak voor de winstverdamping: de last van 1,6 miljoen euro die gepaard ging met de overgang naar een ander pensioensysteem.

De omzet daalde fractioneel tot 25,7 miljoen euro. (2007: 25,9 miljoen euro).

Pensioenproblematiek
Als een kleine onderneming een eigen pensioenfonds heeft komt dit het risicoprofiel van de onderneming, en de voorspelbaarheid van de resultaten niet ten goede. Het is dus niet verwonderlijk dat Brill dit jaar van haar eigen pensioenfonds afwilde en de pensioentoezeggingen bij een verzekeringsmaatschappij onderbracht.

De overgang kost geld. Een achtergestelde lening aan het pensioenfonds van ruim een miljoen euro moest kwijtgescholden worden. Het resterende deel van de som bestond uit een eenmalige storting ten behoeve van indexatiemogelijkheden. Pas in december was voor Brill duidelijk hoeveel bijgestort moest worden in de pensioen.

Dat Brill pas op 18 december 2008 met een winstwaarschuwing kwam hield verband met de pas dan bekend zijnde omvang van de pensioen bijstorting. Ook is het laatste kwartaal voor Brill altijd het belangrijkste.

Risico's en toekomst
De nichespeler op het vlak van alfawetenschappelijke boeken en gebundelde papers voelt direct dat overheid kort op aankoopbudgetten van bibliotheken en universiteiten. Daarbij liep het aantal retour gestuurde verkopen vooral vanuit de Verenigde Staten op.

Veel klanten werken met "zichtzendingen", waarbij nieuwe publicaties direct worden aangeleverd zodra ze gedrukt zijn. Nadeel is dus wel dat de producten kosteloos kunnen worden geretourneerd, wat op grote schaal gebeurd.

Eveneens nadelig is dat de echte klap pas in 2010 komt omdat veel partijen hun contracten over 2009 al het einde van dit jaar hebben vastgelegd. Een ander potentieel risico schuilt in de handelsdebiteuren in de boekensector, versterkt door een concentratie in de branche.

En dan hebben we ook nog de bekende valutafluctuaties. De daling van de pond maakte dat Engelse bibliotheken met hetzelfde budget minder konden afnemen, en het hedgen van de dollar middels termijncontracten leverde een fors negatief resultaat op.

Brill is echter beducht voor de doorwerking van de economische crisis. Zo bracht het bedrijf uit Leiden het personeelsbestand terug van 126 naar 110 personen (10 procent termen van voltijdbanen) en heronderhandelde het leverancierscontracten. Het dividend wordt gepasseerd en huisbankier - thans ABNAMRO en binnenkort de Deutsche Bank - biedt meer lucht door de kredietfaciliteiten en bankafspraken te verruimen.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden streeft Brill naar een omzetgroei in de periode 2009-2012 van 30 procent en een winstgroei van 40 procent in deze periode op basis van de winst 2007. Met nadruk werd door topman Herman Pabbruwe gesteld dat dit "ambities zijn en geen verwachtingen".

Die groei moet voornamelijk komen uit de verkoop van elektronische publicaties. "Vooral bibliotheken zullen steeds meer elektronische producten afnemen", aldus de bestuursvoorzitter. Dit blijkt ook uit de stijging van de "E-omzet" van 12 tot 16 procent.

3 wordt 2?
Net als vorig jaar deelde de VEB mede tegenstander te zijn van driedubbele beschermingsconstructie. Niet alleen werkt Brill met certificaten zonder stemrecht en preferente aandelen (in geval van een overname heeft een stichting een optie om tot 50 procent van de aandelen te verwerven) ook werkt het met een structuurregime.

Bij een structuurvennootschap wordt het recht van aandeelhouders om commissarissen te benoemen overgeheveld naar het toezichthoudend college zelf (coöptatie).

Met deze drie beschermingsmuren zit het bestuur wel erg stevig in het zadel, aldus de VEB ter vergadering. President-commissaris gaf aan om een eventuele overgang van 2 naar 1 beschermingsconstructies "serieus" te bekijken.