VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Indienen claim Landsbanki

Als obligatiehouder Landsbanki heeft u mogelijk recht op een restbetaling. Om van dit recht gebruik te kunnen maken dient u uw claim schriftelijk bij de bewindvoerders in IJsland in te dienen. Onderstaande tekst kan u helpen bij het indienen van een claim.

Taal
U mag uw claim alleen in het Nederlands indienen als u zelf een vertaling in de IJslandse taal bijvoegt. Bij het indienen van uw claim in de Engelse taal hoeft u geen vertaling bij te voegen.

Adres
U dient uw claim te zenden aan:
Landsbanki Íslands hf.
Austurstræti 16
101 Reykjavík
Iceland

Uiterste datum
Uw claim moet voor 30 oktober 2009 middernacht door Landsbanki zijn ontvangen. Claims die te laat zijn ontvangen worden mogelijk niet in behandeling genomen.

Hoe ziet een claim eruit?
Landsbanki levert geen standaardformulier voor het indienen van een claim. Wel is kenbaar gemaakt dat claims aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

1. Het indienen van een claim kan enkel schriftelijk.

2. De identiteit van de crediteur moet duidelijk vermeld staan.

3. U dient een bankrekening op te geven voor de afhandeling van de claim. Dit kan enkel een betaalrekening zijn, die u op dit moment in gebruik heeft. U dient de internationale IBAN-code voor uw rekening te gebruiken en de internationale BIC-code van uw bank te vermelden. Deze codes zijn noodzakelijk voor internationaal betalingsverkeer en staan op uw afschrift vermeld.

4. De prioriteit van de claim volgens IJslands recht moet worden vermeld. Naar de inschatting van de VEB vallen de meeste obligaties onder de noemer ‘overige claims', zoals genoemd in de IJslandse faillissementswet: artikel 113 van Wet nr. 21/1991 inzake faillissement.

5. Het geldbedrag van de claim dient u als volgt te vermelden:
a. Vorderingen in vreemde valuta moeten in de desbetreffende valuta worden ingediend. De claim op een obligatie genoteerd in euro dient u dus in euro in.
b. Eventuele overige kosten (zoals die van juridisch advies) kunt u ook indienen.
c. Het totale bedrag moet worden opgesplitst in de hoofdsom, eventuele nog niet voldane rentebetalingen en overige kosten

6. U dient bewijs van uw vordering mee te zenden. Daaronder dient in ieder geval een kopie van uw transactieoverzicht of aankoopnota te worden verstaan.

Meer informatie
Meer informatie over het indienen van een claim vindt u op de website van Landsbanki (Engels): Deze website wordt door de bewindvoerders van Landsbanki gebruikt om crediteuren op de hoogte te houden.

Beleggersservice
Mocht u problemen hebben met het indienen van een claim, dan kunnen leden van de VEB contact opnemen met

Deze tekst biedt u geen garantie op enige uitkering en de VEB wijst nadrukkelijk alle verantwoordelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van onderstaande tekst af. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van alle gegevens en het aanleveren van bewijsstukken.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net