VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Indienen claim Glitnir Banki

Als obligatiehouder Glitnir Banki heeft u mogelijk recht op een restbetaling. Om van dit recht gebruik te kunnen maken dient u uw claim schriftelijk bij de bewindvoerders in IJsland in te dienen. Onderstaande kan u helpen bij het indienen van een claim.

Taal
U mag uw claim alleen in het Nederlands indienen als u zelf een vertaling in de IJslandse taal bijvoegt. Bij het indienen van uw claim in de Engelse taal hoeft u geen vertaling bij te voegen.

Adres
U dient uw claim te zenden aan:
The Winding-up Committee of Glitnir Bank hf.
Sóltún 26
105 Reykjavík
Iceland

Uiterste datum
Uw claim moet voor 26 november 2009 door Glitnir zijn ontvangen. Claims die te laat zijn ontvangen worden mogelijk niet in behandeling genomen.

Formulier
Glitnir heeft een standaardformulier op internet gezet: .

Nadat u de relevante NAW- en bankgegevens heeft ingevuld, wordt er gevraagd om een specificatie van het bedrag van uw vorderingen in te dienen, waarbij u deze vordering uitsplitst volgens IJslands recht. Naar inschatting van de VEB vallen obligaties onder noemer ‘Unsecured'.

U kunt overige kosten (bijvoorbeeld voor juridisch advies) ook meenemen in uw claim.

Onder ‘Payment instructions' dient u de bankrekening op te geven die u voor de afwikkeling van de claim wenst te gebruiken. Dit kan enkel een betaalrekening zijn, die u op dit moment in gebruik heeft.
U dient de internationale IBAN-code voor uw rekening te gebruiken en de internationale BIC-code van uw bank te vermelden. Deze codes zijn noodzakelijk voor internationaal betalingsverkeer en staan op uw afschrift vermeld.

U dient altijd bewijs van uw vordering mee te zenden. Daaronder dient in ieder geval een kopie van uw transactieoverzicht of aankoopnota te worden verstaan.

Meer informatie
Meer informatie over het indienen van een claim vindt u op de website van Glitnir (Engels):

Deze website wordt door de bewindvoerders van Glitnir gebruikt om crediteuren op de hoogte te houden.

Beleggersservice
Mocht u problemen hebben met het indienen van een claim, dan kunnen leden van de VEB contact opnemen met

Deze tekst biedt u geen garantie op enige uitkering en de VEB wijst nadrukkelijk alle verantwoordelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van onderstaande tekst af. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van alle gegevens en het aanleveren van bewijsstukken.