VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Indienen claim Kaupthing

Als obligatiehouder Kaupthing heeft u mogelijk recht op een restbetaling. Om van dit recht gebruik te kunnen maken dient u uw claim schriftelijk bij de bewindvoerders in IJsland in te dienen. Onderstaande tekst kan u helpen bij het indienen van een claim.

Taal
U mag uw claim alleen in het Nederlands indienen als u zelf een vertaling in de IJslandse taal bijvoegt. Bij het indienen van uw claim in de Engelse taal hoeft u geen vertaling bij te voegen.

Adres
U dient uw claim te zenden aan:
The Winding-up Committee of Kaupthing Bank hf.
Borgartun 19
105 Reykjavík
Iceland

Uiterste datum
Uw claim moet voor 30 december 2009 middernacht door Kaupthing zijn ontvangen. Claims die te laat zijn ontvangen worden mogelijk niet in behandeling genomen.

Formulier
Kaupthing heeft een standaardformulier op internet gezet:

Nadat u de relevante NAW-gegevens heeft ingevuld, wordt u gevraagd om de IBAN-code van uw bankrekening en de BIC-code van uw bank. Deze codes zijn noodzakelijk voor internationaal betalingsverkeer en staan op uw bankafschrift vermeld.

Vervolgens wordt er gevraagd om een specificatie van het bedrag van uw vorderingen in te dienen, waarbij u deze vordering uitsplitst volgens IJslands recht. Naar inschatting van de VEB vallen obligaties onder ‘Article 113 (Unsecured)'.

U kunt overige kosten (bijvoorbeeld voor juridisch advies) ook meenemen in uw claim.

U dient altijd bewijs van uw vordering mee te zenden. Daaronder dient in ieder geval een kopie van uw transactieoverzicht of aankoopnota te worden verstaan.

Meer informatie
Meer informatie over het indienen van een claim vindt u op de website van Kaupthing (Engels):

Deze website wordt door de bewindvoerders van Kaupthing gebruikt om crediteuren op de hoogte te houden.

Beleggersservice
Mocht u problemen hebben met het indienen van een claim, dan kunnen leden van de VEB contact opnemen met

Deze tekst biedt u geen garantie op enige uitkering en de VEB wijst nadrukkelijk alle verantwoordelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van onderstaande tekst af. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van alle gegevens en het aanleveren van bewijsstukken.