VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Brunel toont dedain voor minderheidsaandeelhouders

Brunel heeft een nieuwe financieel directeur. Deze benoeming was de reden voor een vergadering van aandeelhouders. Daar wilde het bestuur van Brunel het graag bij laten, want verdere toelichting over de stand van zaken bij Brunel bleef uit.

Detacheringsbedrijf Brunel heeft in de persoon van Robert van der Hoek een nieuwe financieel directeur (cfo). Van der Hoek is voor vier jaar benoemd en was hiervoor in dienst van adviesbureau Boer & Croon dat hem in financiële functies detacheerde bij onder andere automatiseerder Getronics en supermarktketen Laurus (nu Super de Boer).

Hamerstuk
Van der Hoek's benoeming tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) was een uitgemaakte zaak. Oprichter Jan Brand, met een belang van 63 procent meer dan zo maar een grootaandeelhouder, had zijn stem aan Van der Hoek al voor de bava gegeven.
Brand vond het niet de moeite waard persoonlijk in de vergadering aanwezig te zijn. President-commissaris Jansen (ex-ceo Delta Lloyd) wilde deze benoeming, misschien wel juist omdat hij het een hamerstuk vond, direct in stemming brengen.

Herschikking bedrijfstop
Brunel lijkt bezig te zijn geweest met een herschikking van de bedrijfstop. De vorige financiële man, Erik Meinders, is in mei op non-actief gesteld na slechts een jaar bij Brunel werkzaam te zijn geweest. Ook de directeur human resources is onlangs vertrokken en een aantal managers heeft andere of bredere verantwoordelijkheden gekregen. Op het vertrek van Meinders wilde bestuursvoorzitter Jan Arie van Barneveld ook nu niet ingaan. Hij stelde wel dat het al langer in de bedoeling lag om de raad van bestuur uit meer dan één persoon te laten bestaan en dat capabele personen daarvoor na enige proeftijd in aanmerking konden komen. Impliciet een teken dat Meinders zijn proeftijd niet naar behoren is doorgekomen. Toch wilde Van Barneveld ondanks managementwisselingen niks weten van een reorganisatie bij Brunel. Daarvan was volgens hem alleen sprake bij "grotere aantallen van het personeelsbestand".

Truc
Sowieso had Jansen zich voorgenomen om aandeelhouders zo min mogelijk gelegenheid tot het stellen van vragen te geven. Onder druk van het handjevol aanwezige aandeelhouders kwam er toch een vragenrondje, die wel uitsluitend betrekking moest hebben op de benoeming van Van der Hoek. Een oproep om ook vragen van operationele en financiële aard te mogen stellen, veegde Jansen resoluut van tafel. Omdat de publicatie van de halfjaarcijfers voor de volgende dag gepland stonden, kon elke opmerking over de huidige gang van zaken volgens Jansen worden uitgelegd als voorinformatie.

Een gemiste kans om aandeelhouders te informeren en het forum van de aandeelhoudersvergadering te benutten. Het heeft er alle schijn van dat Brunel met opzet een dag voor de halfjaarcijfers deze bava heeft gepland om vragen betrekkelijk eenvoudig te kunnen omzeilen met een beroep op nog niet gepubliceerde resultaten.

Ook Boskalis bediende zich twee dagen eerder van eenzelfde truc. Als de bava ná de halfjaarcijfers was gehouden, had Brunel (en Boskalis) wel een goed beeld van de huidige gang van zaken kunnen geven.

Beloningscriteria nog niet uitgewerkt
Bovenop zijn basissalaris van 300.000 duizend euro kan Van der Hoek een bonus verdienen van maximaal 50 procent van zijn basissalaris. Deze bonus bevat een korte en lange termijn component. Helaas moesten de criteria door de raad van commissarissen (rvc) nog worden "uitgewerkt".

Zo is de korte termijnbonus afhankelijk van "de mate waarin is voldaan aan de doelstellingen voor zoals overeengekomen met de raad van commissarissen en gecontroleerd door de externe accountant". De criteria van de lange termijn component, uit te keren in opties, zijn al even cryptisch geformuleerd.

Deze is afhankelijk van een "duurzame ontwikkeling van de ebit (winst voor belastingen en rente), duurzame groei van het marktaandeel en het realiseren van ondernemingsbeleid op langere termijn". Beleggers vroegen tevergeefs om concretere doelstellingen.

Wel zegde Brunel toe om in de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering hierover concrete informatie te geven. Voor Brunel is het kennelijk te veel gevraagd om de beloning duidelijk in kaart te hebben nog voordat een bestuurder ook echt is benoemd.