VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vopak stelt financiering groei veilig

Vopak heeft met bestaande grootaandeelhouders een ruimere financieringsfaciliteit afgesloten. De financiering van nieuwe projecten is nu volgens topman John Paul Broeders verzekerd.

Het oorspronkelijk in 2005 overeengekomen pakket van zogenaamde cumulatieve financieringspreferente aandelen is uitgebreid van 26 miljoen euro tot 110 miljoen euro. De aandeelhoudersvergadering heeft hiervoor haar fiat gegeven.

Vopak lijkt hiermee in positieve zin een buitenbeentje. Recentelijk haalden bijvoorbeeld Heijmans, Wavin en TomTom via een claimemissie weliswaar nieuw geld op, maar de opbrengst moest linea recta worden overgemaakt naar de bank om leningen af te lossen. Geld investeren in toekomstige groei was er voor hen niet bij.

Hoge prijs
De 84 miljoen euro aan extra groeikapitaal voor het Rotterdamse tankopslagconcern heeft wel een fors hogere prijs. Het vaste dividendpercentage bedraagt 7,45 procent in plaats van 4,73 procent. Om de vijf jaar zal dit percentage herzien worden. Het dividendrendement steekt overigens gunstig af bij dat voor de gewone aandelen (ongeveer 2,5 procent over 2008). Het geld zal deels via de uitgifte van nieuwe preferente aandelen en deels door middel van een verhoging van de agioreserve (de financiële reserve die ontstaat door een uitgifte van aandelen boven de nominale waarde) beschikbaar komen.

De ‘prefjes' zijn in handen van grootaandeelhouder HAL (dat ook al 47 procent van de gewone aandelen bezit), ING, Delta Lloyd en ASR (het voormalige Fortis). Beleggingsfonds Ducatus participeerde in 2005 nog wel, maar doet nu niet mee. Dit fonds, dat vooral in beursfondsen investeerde via financieringspreferente aandelen, wordt binnenkort opgeheven.

Vers eigen vermogen
Ondanks dat de prefjes vanwege het vaststaande dividendprecentage meer het karakter hebben van vreemd vermogen, mag Vopak het in haar boeken toch aanmerken als eigen vermogen. Reden hiervoor is dat er voldoende voorwaardelijke elementen zijn ingebouwd en daarmee dividendbetaling niet vanzelfsprekend is. Als er bijvoorbeeld voldoende winst is behaald, moet het dividend op de prefjes wel worden gereserveerd, maar niet per se uitgekeerd. Daarmee ligt de keuze om te betalen bij Vopak en is geen automatisme.

Financieel directeur Jack de Kreij betitelde deze constructie als een relatief dure lening met een rente van 7,45 procent, maar als goedkoop eigen vermogen. Met een rendement op geïnvesteerd vermogen van meer dan 20 procent over 2008 en goede vooruitzichten schept Vopak op deze manier meer aandeelhouderswaarde.

Met een marktaandeel van 12 procent is Vopak wereldwijd veruit de grootste aanbieder van tankopslagcapaciteit voor olie en chemicaliën. Vraag en aanbod zijn zowel in de tijd gezien als naar plaats nimmer in balans en deze onbalans zal volgens Broeders alleen maar toenemen en daarmee ook de behoefte aan meer opslagcapaciteit. Bedrijven uit de chemie- en oliesector sluiten daarom langdurige en meerjarige contracten met Vopak.

Geen aandelenemissie
In het eerste kwartaal van dit jaar onderkende Vopak de noodzaak om meer risicodragend vermogen aan te trekken. Grote projecten stonden op stapel en de concurrentie heeft veel moeite om goede financiering aan te trekken. Vopak had de keuze tussen uitbreiding van het bestaande ‘prefprogramma' of een gewone aandelenemissie. Omdat aandelenkoersen lange tijd niet aantrekkelijk waren en dus onzeker was of een emissie tegen een aantrekkelijke prijs kon worden voltooid, viel de keuze al snel op uitbreiding van het bestaande programma, aldus De Kreij.

Gasmarkt belangrijk
Vopak investeert momenteel fors in de snel opkomende LNG-markt (gas). Waar de bouw van een nieuwe terminal in Rotterdam inmiddels van start is gegaan, kondigde Vopak onlangs ook plannen aan voor de bouw van een terminal in Frankrijk nabij Marseille. Deze zogeheten Fos Faster LNG-terminal zal in joint-venture verband met Shell worden ontwikkeld, waarbij Vopak een belang zal nemen van 90 procent.

Naar verwachting zal de nieuwe terminal halverwege het volgende decennium operationeel zijn. Vopak onderzoekt verder mogelijkheden om te expanderen in de LNG-markt met mogelijke terminals in de Eemshaven en het Duitse Rostock.