VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

EU landen willen gezamenlijke aanpak beloning bankiers door G20

Enkele grote banken hebben in het tweede kwartaal weer winst geboekt en dus worden als vanouds de bonuspotten weer gespekt. Dit geheel tegen het zere been van de Europese Unie, dat heeft aangegeven dat het beperken van beloningen van bankiers nu het belangrijkste agendapunt moet worden van de komende G20 in het Amerikaanse Pittsburgh.

Europese ministers van financiën waren woensdag bijeengekomen in Brussel ter voorbereiding van de G20-top later deze maand.

Voor aanvang van hun vergadering gaf de Zweedse minister van financiën AndersB org aan dat het weer opstarten van de bonuscultuur de kop moet worden ingedrukt. "Bankiers gedragen zich alsof het 1999 is terwijl we in 2009 zitten", aldus Borg.

Schandalen
De beloning van bestuurders is een heet hangijzer in Europa en de Verenigde Staten sinds het uitbreken van de financiële crisis. Sommige bankiers die hun baan kwijtraakten tijdens de neergang, liepen weg met uiterst lucratieve beloningspakketten.

Zo kregen bij Fortis Jean-Paul Votron, Herman Verwilst en Gilbert Mittler vorstelijke beloningen mee terwijl aandeelhouders vrijwel hun hele investering in rook zagen opgaan.

Nu enkele grote banken in het tweede kwartaal weer winst boekten, voeren zij de hoogte van de bonussen dus weer op. Intussen is de werkloosheid in de EU opgelopen tot het hoogste niveau in tien jaar. De financiële sector lijkt dus weer over te gaan tot de orde van de dag, terwijl anderen de gevolgen van de bankencrisis dragen. Bovendien is een deel van de banken overeind gehouden dankzij staatssteun.

Geen rancune
Tal van EU-beleidsmakers zeiden dat hun inspanningen om de beloning van bankiers aan te pakken niet voorkomt uit rancune, maar erop gericht is het nemen van buitensporige risico's terug te dringen.

"Lidstaten van de EU moeten de richtlijnen opvolgen van onze aanbevelingen uit april", zei EU-commissaris voor economische en monetaire zaken Joaquin Almunia.

Aanbevelingen
Deze aanbevelingen riepen op de beloningen zodanig aan te passen dat het nemen van excessieve risico's in de hoop op een fikse eindejaarsbonus wordt ontmoedigd.

Alvorens het onderwerp ter sprake te brengen in Pittsburgh, waar de VS en Japan moeten worden overtuigd, proberen de ministers van financiën van de Europese landen tot een consensus te komen.

Dat zal niet eenvoudig zijn omdat het VK, met het oog op de rol van Londen als een van 's werelds grootste financiële centra, alle voorstellen wegwuift die niet kunnen rekenen op internationale consensus.

"Sommige belangrijke landen bewegen in de goed richting, maar niet alle landen doen dat", zei minister Wouter Bos
van financiën tegen journalisten op vragen over de opstelling van de Britten.