VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onder druk publieke opinie wil iedereen bonusexcessen aanpakken

Dat het uitkeren van hoge bonussen de crisis minimaal heeft verergerd, is inmiddels duidelijk. Om paal en perk te stellen aan de excessieve beloningen in de financiële wereld, presenteren steeds meer partijen nieuw beleid. Een overzicht.


NEDERLAND: GEDRAGSCODE
9 september 2009
In Nederland voelen bankiers de hete adem van de publieke opinie. De die de Commissie Maas dit voorjaar deed op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) om het vertrouwen in de banken te herstellen, werden als te vrijblijvend gezien. Onder meer de Autoriteit Financiële Markten (AFM) leverde . 

Op basis van de aanbevelingen heeft branchevereniging NVB nu een opgesteld. Volgens NVB-voorzitter Boele Staal is de code een 'goede gids' bij het vaststellen van beloningsbeleid en mag een bank afwijken, maar moet dat wel verantwoord worden tegenover zijn aandeelhouders.

HOOFDPUNTEN: de bonus van een bestuurslid van een Nederlandse bank kan niet hoger zijn dan zijn vaste salaris. Bovendien krijgen commissarissen de bevoegdheid de variabele beloning bij te stellen als sprake is van een onbedoelde of onbillijke uitkomst. Voor overige medewerkers wordt geen plafond ingesteld. 

FINLAND: REGELS VOOR STAATSBEDRIJVEN 8 september 2009
Finse bedrijven moeten aan de ene kant 'redelijke vergoedingen bieden' en aan de andere kant 'kunnen concurreren bij het aantrekken van grote talenten op directieniveau'. En dus heeft de Finse regering opgesteld voor beloningen.

HOOFDPUNTEN: Bedrijven waar de overheid een meerderheidsaandeel in heeft, moeten hun bonussen beperken tot maximaal 40 procent van het jaarsalaris. De beloning moet minimaal over drie jaar worden uitgesmeerd, zal niet meer dan een kale jaarvergoeding bedragen en mag niet in aandelen worden uitgekeerd.   

G20: INTERNATIONAAL GELDENDE CRITERIA 6 september 2009
De ministers van Financiën van de belangrijkste industrielanden hebben in Londen besloten dat bonussen van bankiers in hoge mate aan onderhevig worden. De ter voorbereiding op de bijeenkomst van G20-wereldleiders eind september in het Amerikaanse Pittsburgh.

HOOFDPUNTEN: de bonus moet over meerdere jaren worden uitgesmeerd. Een gegarandeerde bonus mag niet langer dan één jaar gelden en banken moeten in staat zijn om een bonus terug te vorderen als die met kennis achteraf onterecht is uitbetaald. Een bonusplafond, zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk willen, komt er niet.

EUROPESE MINISTERS VAN FINANCIËN: INTERNATIONALE ACTIE 4 september 2009
Ministers van Financiën uit Nederland, Frankrijk, Zweden, Spanje, Italië, Duitsland en Luxemburg, om internationaal verdere, strengere maatregelen te nemen om de bonussen in de financiële sector aan te pakken.

HOOFDPUNTEN: De ministers verwachten kordate maatregelen van de financiële sector om de winsten, die ze dankzij overheidsingrepen hebben kunnen realiseren, aan te wenden ten behoeve van de reële economie. Ze willen waarborgen dat bankiers zich houden aan de regels en nooit meer in de gelegenheid kunnen komen het hele systeem in gevaar te brengen. Er moet strikt toezicht komen op risico’s die voortkomen uit beloningsregelingen. De ministers roepen ook de wereldleiders op hun voorbeeld te volgen tijdens de officiële G20-top later deze maand in Pittsburgh. 

MERKEL EN SARKOZY: EXCESSEN AANPAKKEN 31 augustus 2009
De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy dat ze iets aan de excessen in de bankensector willen doen.

HOOFDPUNTEN: Duitsland en Frankrijk willen bij de aankomende G-20 top de extreme bonussen in de banksector aanpakken. Ook willen beide de macht van de banken indammen. Volgens Merkel mag geen bank zo groot worden dat hij in een positie kan komen waarin hij regeringen kan afpersen. Unilaterale maatregelen zijn volgens de twee zinloos. Er moet naar een Europese oplossing worden gezocht.

BRITSE TOEZICHTHOUDER LORD TURNER: INGRIJPENDE MAATREGELEN 28 augustus 2009
Lord Turner, de voorzitter van de Financial Services Autorithy (FSA) in Groot Brittannië  dat hij een groot aantal ingrijpende belastingmaatregelen zal steunen om excessieve beloningen terug te dringen als door wordt gegaan met het nemen van buitensporige risico’s.

HOOFDPUNTEN: Turner  dat excessieve beloningen kunnen worden tegengegaan door 'de financiële sector te verkleinen' of door belastingen te heffen op financiële transacties. Daardoor zal de winst van de Londense banken dalen en is er minder beschikbaar voor de bonuspot. De belasting zou volgens Turner 'een leuke, verstandige bron van inkomsten zijn voor de financiering van mondiale publieke goederen'. Turner ziet het echter niet als zijn taak om de beloningen op korte termijn te reguleren. Dat is een zaak voor de regering, en in het bijzonder van de ministers die verantwoordelijk zijn voor het belang dat de staat heeft genomen in een aantal vooraanstaande Britse banken.

FRANKIJK: NIEUW BONUSSYSTEEM 25 augustus 2009
'De Staat doet geen zaken met banken die de nieuwe regels niet toepassen'. Dat zegt de Franse president Nicolas Sarkozy eind augustus om de ernst van een nieuw bonussysteem kracht bij te zetten. De presidentiële druk werpt zijn vruchten af, .

HOOFDPUNTEN: bij Franse banken kunnen beurshandelaren nog steeds een bonus krijgen, mits zij goed presteren. Als zij echter minder binnenhalen voor hun bank dan verwacht, kunnen ze een groot deel van hun bonus vergeten. De beloning wordt niet meer onmiddellijk uitbetaald; de bankier ontvangt eenderde direct, de rest volgt in een periode van drie jaar. Doel is dat handelaren ook bij tegenvallende resultaten op termijn gekort kunnen worden.

BRITSE TOEZICHTHOUDER FSA: BELONINGSCODE 12 augustus 2009 
Om bankiers in Groot Brittannië aan te sporen hun bonussen te matigen, moeten alle grote financiële instellingen eind oktober hun beloningsbeleid bekendmaken. Is die strijdig met de nieuwe beloningscode? Dan moeten banken meer kapitaal aanhouden. Toezichthouder Financial Services Autorithy (FSA) wil met van managers en handelaren in de financiële sector, voorkomen dat de beloningen aanzetten tot het nemen van onaanvaardbare risico's. Bankiers staan tegenover de nieuwe regels.