VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Einde beursnotering Samas in '10

President-commissaris Coen van der Bijl verwacht dat beëindiging van de beursnotering van Samas voor april 2010 zijn beslag zal krijgen. Aandeelhouders zullen met lege handen achterblijven aangezien de nog te ontvangen

inkomsten de schulden niet zullen overtreffen. De Houtense kantoorinrichter houdt dan op te bestaan: roemruchte merknamen zoals Aspa en Erco gaan verder onder andere eigenaren.

Geen toekomst meer
Alle operationele werkmaatschappijen zijn inmiddels verkocht. Samas verkocht in het afgelopen jaar al zijn activiteiten om zijn schuld te kunnen terugbrengen. Eind maart stond er nog een schuld van euro 31,5 miljoen euro in de boeken.

Verder zijn er nog minuscule belangen in de Franse en Zwitserse activiteiten die al zijn verkocht. 'Daarvan verwachten wij dat het niets oplevert', aldus Van der Bijl. Ook van de banken hoeven aandeelhouders niets te verwachten. Op verzoek van aandeelhouders had Van der Bijl zich richting banken nog wel sterk gemaakt om enige waarde voor aandeelhouders achter te laten in de holding, maar de banken weigerden dit.

Wat resteert is een lege beurshuls met een negatief eigen vermogen van 13 miljoen euro. Uit de verkochte onderdelen komen nog wel wat inkomsten voor door de holding verrichtte ict werkzaamheden. De ontvlechtingen zijn in volle gang. Bij de verkoop van de Duitse en de Oost-Europese werkmaatschappijen werd een faciliteit van 2 miljoen euro bedongen om de afbouw van het geheel te bekostigen.

Faillissement onwaarschijnlijk
Van der Bijl vreest geen faillissement voor de Samas holding, mits de verkochte werkmaatschappijen aan hun betalingsverplichtingen blijven voldoen. De raad van commissarissen zingt de hele rit uit, maar hun beloning wordt per 1 januari 2010 stopgezet. "De declaraties van de commissarissen liggen niet bovenop de stapel", verzekerde hij.

Een verkoop van Samas acht van der Bijl zeer onwaarschijnlijk, hoewel hij zijn best zal blijven doen, verzekerde hij aandeelhouders die toch nog de moeite hadden genomen de aandeelhoudersvergadering bij te wonen. Datgene wat nog aan vorderingen en bezittingen overblijft is slechts voldoende om de komende maanden de lopende verplichtingen na te komen. Met het pensioenfonds zijn afspraken gemaakt maar hier is inmiddels een betalingsachterstand.

"Crisis was breekpunt"
In december waren bestuur en commissarissen nog vol goede moed: de productportefeuille was ingekort, onroerend goed constructies (sale and lease back) afgesloten en een personeelskrimp in gang gezet. Een al te radicale sanering kon Samas zich niet veroorloven wegens het ontbreken van gelden voor herstructureringslasten.

Het dramatisch inzakken van de verkoop (met 30 procent) in het vierde kwartaal zette zich onverminderd voort in het eerste kwartaal 2009. Gecombineerd met een slechte financiële positie was dit de doodsteek voor Samas. Er was geen buffer om de crisis door te komen, het operationele resultaat was negatief en zicht op herstel binnen redelijke termijn was er niet. Geen enkele partij gaf thuis als Samas aanklopte voor nieuwe financiële middelen.

Om de belangen van andere belanghebbenden (werknemers, banken, leveranciers) te behartigen restte niets anders dan Samas te ontmantelen en in delen te verkopen. De aandeelhoudersvergadering in juli 2009 stemde hiermee in. De afboeking als gevolg van waardering tegen executiewaarde van de werkmaatschappijen bedroeg 49 miljoen euro. Hierdoor is boekjaar 2008/2009 afgesloten met een nettoverlies van 78,1 miljoen euro.

De aanloop naar het einde
Achteraf bezien lijkt het uitgekeerde superdividend (6 euro) na de verkoop aan Buhrmann van de kantoormiddelendivisie het startpunt geweest te zijn van alle ellende. De euforie na de verkoop steeg het management naar het hoofd.

Onder aanvoering van directeur Hans van der Ven koos Samas voor een business model waarin een pan-Europese kantoorinrichter centraal geleid vanuit Houten de doelstelling was. Dit moest ondersteund worden door een geïntegreerd automatiseringssysteem (Harmony). Al snel bleek een dergelijk businessmodel niet aan te sluiten op de verschillende landenculturen en invoering van het nieuw it systeem liep uit op een drama.

Een futuristisch hoofdkantoor The Village bedoeld om klanten te imponeren, is nu het monument van geldverspilling. Door dit alles raakte de financiële huishouding in onbalans, wat een claimemissie noodzaakte. De juiste maatregelen werden niet genomen en het geld opgehaald met een claimemissie verdween als sneeuw voor de zon.

Toen eindelijk de toenmalige commissarissen beseften dat toezicht houden meer is dan plichtmatig vergaderingen bijwonen ontsloegen zij Van der Ven. Jaap Vink, André Olijslager en Fokko van Duyne zagen de bui waarschijnlijk al hangen en vertrokken vervolgens ook na een interim directeur (Van de Bijl) te hebben aangesteld.

Door falende commissarissen en mismanagement gaat Samas ten onder. Van der Bijl kon in zijn eigen woorden "de storm niet meer de baas worden".