VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Batenburg laat kleine belegger links liggen

In theorie zijn alle aandeelhouders gelijk, en soms zijn bepaalde aandeelhouders meer gelijk dan andere. Maar bij technisch dienstverlener Batenburg Beheer zit het weer anders. Daar heeft een kwart van de aandeelhouders niets te zeggen.

Dat werd dinsdag pijnlijke duidelijk tijdens de ingelaste vergadering met beleggers Batenburg. De technisch dienstverlener had de extra bijeenkomst georganiseerd om een nieuwe commissaris benoemd te krijgen. Tijdens de reguliere aandeelhoudersvergaderingen hadden grootaandeelhouders hun kans gegrepen om een eigen interne toezichthouder aan te dragen en dat is met de benoeming van Philip Sluiter, oud-eigenaar van keukenmerken Etna en ATAG, gelukt.

Sluiter moet zorgen voor een frisse wind door het bedrijf, iets waar grootaandeelhouders op hebben aangedrongen. Behalve inefficiënte inzet van kapitaal en een paar operationele zaken waren grootaandeelhouders eerder ontevreden over het contact tussen aandeelhouders en het bestuur van Batenburg.

Het zou de fris benoemde Sluiter weleens fikse inspanningen kunnen gaan kosten om het contact met beleggers te verbeteren. Alleen al de gang van zaken rond zijn benoeming maakt een nuffige indruk.

Summiere informatie
President-commissaris Wirken wilde de keuze voor Sluiter in zijn raad van commissarissen slechts summier toelichten. Ja, er waren meerdere kandidaten en, inderdaad, die zijn aangedragen door enkele grootaandeelhouders en commissarissen. Uiteindelijk werd met Ssluiter de voorkeur van een van de grootaandeelhouders gevolgd.

Kleine beleggers, goed voor zo'n 24 procent van de aandelen Batenburg, werden niet op de hoogte gehouden van die zoektocht en kregen ook nu weinig informatie over de selectieprocedure.

En niet alleen daarover. Batenburg weigerde tijdens de vergadering uitleg te geven over recente overnames en de onlangs gepubliceerde halfjaarcijfers. Grootaandeelhouders hebben daartoe al een extra mogelijkheid gehad tijdens een informatiebijeenkomst kort geleden.

Verandering
Speculaties over een mogelijk verdere verandering binnen Batenburg, bijvoorbeeld binnen de raad van bestuur, werden door Wirken afgedaan als ‘iets wat nu totaal nog niet speelt.' Opmerkelijk, want hoewel de activistische grootaandeelhouders geduldig lijken, is het waarschijnlijk dat zij op termijn wel degelijk veranderingen willen doorvoeren.

Het zou voor de verandering eens aardig zijn als alle aandeelhouders daarbij betrokken worden. Geen enkele onderneming kan het zich veroorloven bijna een kwart van zijn beleggers als stiefkinderen te behandelen. Een kwakkelend bedrijf als Batenburg (lagere winst, lagere omzet) al helemaal niet.