VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

IJzige onderhandelingen iBasis en KPN

KPN neemt de Amerikaanse branchegenoot iBasis over. Het heeft lang geduurd voordat de overnameprooi en jager dichter tot elkaar kwamen. Juridische procedures gingen over en weer en de biedingen van KPN werden als vijandig bestempeld. De Amerikanen noemden het tweede bod van KPN nog ‘in grote lijnen inadequaat, opportunistisch en niet in het belang van de minderheidsaandeelhouders van iBasis'. Het derde bod werd uiteindelijk geaccepteerd.

Het felle verzet van het bestuur van iBasis tegen een overname door KPN is opmerkelijk. Het Nederlandse telecomconcern is niet alleen meerderheidsaandeelhouder van de Amerikanen, maar ook de grootste klant.

Bovendien hebben er twee KPN-bestuurders zitting in de raad van commissarissen van het bedrijf. iBasis heeft onder meer deze twee commissarissen beschuldigd van het verzaken van hun plicht als bestuurder. Het wilde dat de rechter dit bevestigt en het bod weer ongedaan maakt. Nu de overname bezegeld wordt, zijn de juridische procedures gestopt.

OVERZICHT VAN RECENTE GEBEURTENISSEN

13 juli 2009
KPN, dat 56 procent van de aandelen in iBasis bezit, dat het een bod wil uitbrengen op de resterende 44 procent van de aandelen iBasis. Het bod behelst 1,55 dollar per aandeel, ofwel een bedrag van 48,2 miljoen dollar. KPN betaalde in 2006 55 miljoen dollar voor 51 procent in het bedrijf.

30 juli 2009
De Amerikanen van KPN resoluut af en trekken een beschermingswal op tegen ongewenste overnames. Een speciale commissie van het bestuur van iBasis adviseert aandeelhouders niet op het bod in te gaan omdat het te laag zou zijn.

3 augustus 2009
iBasis stapt om het bod van KPN ongeldig te laten verklaren. Het telecomconcern beschuldigt KPN van fraude. De Nederlandse onderneming zou via koersmanipulatie de aandelen iBasis tegen een lage prijs proberen te verkrijgen

4 augustus 2009
iBasis meldt dat het de perikelen rond het overnamebod van KPN bij de Amerikaanse financiële waakhond SEC. Het Amerikaanse telecomconcern probeert een volledige overname door het Nederlandse bedrijf te dwarsbomen. KPN verwerpt de aantijgingen van iBasis.

7 augustus 2009
De Amerikanen vinden met KPN. De drie grootste aandeelhouders, na KPN zelf, hebben aangegeven het vijandige bod af te wijzen. Samen houden zij een belang van circa 11 procent in iBasis.

13 augustus 2009
KPN heeft de op zijn rebellerende Amerikaanse deelneming iBasis. KPN start in reactie op de door iBasis aangespannen rechtszaak zelf ook een gerechtelijke procedure. KPN wil dat de rechter de gifpil die iBasis recent innam om een koop te blokkeren, ongeldig verklaart, omdat die actie in strijd zou zijn met de eigen statuten van iBasis.

17 augustus 2009
De Amerikaanse rechtbank die het conflict tussen KPN en iBasis behandelt, heeft het verzoek van iBasis om een versneld proces ingewilligd. De rechtbank zal een hoorzitting houden op 8 en 9 oktober, aldus iBasis. Daarbij wordt ook het verzoek van iBasis behandeld om het overnamebod van KPN tegen te houden.

19 augustus 2009 
iBasis heeft een aangespannen tegen KPN en enkele personen uit het management. De Amerikanen eisen dat de rechter de pogingen van KPN om de aandelen van iBasis in handen te krijgen een halt toeroept. Volgens iBasis heeft KPN de markt misleid, onder meer door te negatieve prognoses. Daardoor zouden de aandeelhouders van iBasis niet in staat zijn om een gedegen beslissing te nemen met betrekking tot het bod van KPN.

22 augustus 2009
KPN heeft zijn overnamebod op het Amerikaanse belbedrijf iBasis verlengd. Het bod zou deze vrijdag om middernacht verlopen, maar KNP verlengt het bod nu tot middernacht op vrijdag 23 oktober. Dat maakte KPN vrijdag nabeurs bekend.

24 augustus 2009
iBasis ziet zich gesteund door zijn aandeelhouders, nu is gebleken dat minder dan 0,25 procent van de aandelen iBasis die KPN nog niet in bezit had is aangemeld onder het bod van KPN. Uit een filing van KPN bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) blijkt dat per 21 augustus 75.775 aandelen zijn aangemeld onder het bod, hetgeen een belang vertegenwoordigt van minder dan 0,25 procent.

5 oktober 2009
KPN op de resterende aandelen van het Amerikaanse bedrijf naar 2,25 dollar van 1,55 dollar per aandeel. Daarmee wordt het 44 procent-belang gewaardeerd op 70 miljoen dollar. KPN heeft al 56 procent van de aandelen iBasis in handen. iBasis zal het verhoogde bod bestuderen, en vraagt zijn aandeelhouders geen actie te ondernemen totdat een speciale commissie van iBasis een advies heeft uitgebracht. iBasis noemt het bod nog altijd 'vijandig'.

9 oktober 2009
Twee grote aandeelhouders van het Amerikaanse iBasis zijn van plan het verhoogde bod van telecomconcern KPN . Dat hebben zij per brief laten weten aan iBasis, zo maakte de Amerikaanse overnameprooi vrijdag bekend. 
Gerelateerde artikelen