VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Individuele Fortis-beleggers vangen bot

De rechtbank in Den Haag heeft de claims tegen de staat van een aantal individuele Fortis-beleggers afgewezen. Volgens de rechtbank is het niet aan het ministerie van Financiën te wijten dat de beleggers schade hebben geleden bij de redding en uiteindelijke nationalisatie van delen van het beursgenoteerde Fortis. De uitspraak staat los van de juridische actie die de VEB tegen Fortis voert.

De zaak betreft alleen het verwijt dat partijen die in de week van 28 september tot en met 3 oktober aandelen Fortis hebben gekocht, door de overheid op het verkeerde been zijn gezet.

Zestien individuele beleggers stellen dat de staat, in de persoon van minister Wouter Bos van Financiën, heeft gesuggereerd dat het veilig was om geld in Fortis te steken, terwijl hij wist dat dit niet zo was. Verder had Bos de markt op de hoogte moeten brengen van zijn plannen delen van het concern te nationaliseren.

De rechtbank deelde deze stellingen niet. Volgens de rechter is er geen bewijs dat de minister beleggers bewust op het verkeerde been heeft gezet. De rechter toonde begrip voor het besluit de onderhandelingen over nationalisatie geheim te houden. Als deze publiek waren geworden, had dit schadelijke effecten kunnen hebben. Bijvoorbeeld omdat dit spaarders zou hebben kunnen aanzetten geld bij de banken weg te halen.

Afzonderlijke actie van de VEB
De zaak in Den Haag staat los van de procedure die de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft lopen bij de rechtbank Amsterdam. Het verwijt dat partijen die in de week van 28 september tot en met 3 oktober aandelen hebben gekocht, door de overheid op het verkeerde been zijn gezet, is geen onderdeel van de zaak van de VEB.

Teleurstelling bij FortisEffect
De stichting FortisEffect, die ook een afzonderlijk procedure heeft lopen, richt zich wel mede op dit onderdeel. Advocaat Adriaan de Gier van FortisEffect zegt teleurgesteld te zijn over de uitspraak uit Den Haag. ‘ Ik hoop dat er goed genoeg is geprocedeerd. De redenering van de rechtbank is onjuist en onbegrijpelijk', aldus De Gier.

Vorige maand werd een verzoek voor een voorlopig getuigenverhoor door FortisEffect door de rechter in Amsterdam toegewezen.

De staat voerde vorig jaar oktober twee reddingsacties uit. In eerste instantie zouden Nederland, België en Luxemburg kapitaalinjecties doen. Toen bleek dat dit niet afdoende was om het concern te redden, werd besloten om over te gaan tot nationalisatie. Na de bekendmaking hiervan kelderde het aandeel Fortis op de beurs.