VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB positief over splitsingsvoornemen ING

De VEB is positief over het voornemen van ING Groep om te komen tot een volledige scheiding van de bancaire en de verzekeringsactiviteiten. ING kan nu verder als voornamelijk op Europa gerichte bankinstelling en dat betekent dat de onderneming aanzienlijk meer focus zal hebben en beter bestuurbaar en beheersbaar zal zijn.

De VEB is altijd van mening geweest dat de opsplitsing op termijn voor aandeelhouders meer waarde zal creëren dan het bijeenhouden van de twee onderdelen en is daarom verheugd met dit besluit. Hoewel ING vaak gezegd heeft sterk te geloven in het bankverzekeringsmodel erkent zij nu dat het zogenaamde ‘cross-selling’ ook op andere wijzen mogelijk is, zoals door een partnerschap.
 
ING heeft een principeovereenkomst met de Europese Commissie kunnen treffen over haar herstructureringsplannen, waarbij als voorwaarde is gesteld dat het verzekeringsbedrijf en het Amerikaanse deel van ING Direct zouden worden afgestoten. Met deze verkopen en door het afstoten van een belangrijk deel van de hypotheekportefeuille neemt het risicoprofiel van ING sterk af.
 
De op handen zijnde emissie, waarbij ING voor 7,5 miljard euro certificaten van aandelen wil uitgeven, zal op korte termijn de koers van het certificaat drukken, maar is desondanks onvermijdelijk en noodzakelijk. Het is positief dat ING er werk van maakt de staatssteun zo snel mogelijk af te lossen. Het onderhandelingsresultaat, waaronder de helft van de staatssteun met een geringe premie kan worden afgelost, bespaart de onderneming veel geld. Hiermee krijgt ING net als Aegon en SNS Reaal nu ook de mogelijkheid een deel van de steun met een beperkte boete af te lossen. Onder de nieuwe afspraak betaalt ING een premie van maximaal 950 miljoen euro over de 5 miljard euro die het voornemens is terug te betalen. Deze premie kan lager uitvallen en is afhankelijk van de beurskoers van ING. Onder de oude afspraken was die premie 2,5 miljard euro. Daar staat tegenover dat de nieuwe afspraken rond de steunfaciliteit op de Alt-A portefeuille het concern eenmalig 1,3 miljard euro kosten. Deze last zal in het vierde kwartaal worden genomen.
 
Het tijdpad dat ING neemt is ruim. Alle herstructureringsmaatregelen zullen naar verwachting pas tegen het einde van 2013 zijn doorgevoerd. Details zijn nog nauwelijks bekend. De VEB gaat ervan uit dat tijdens de buitengewone Algemene Vergadering, die gepland staat voor 25 november 2009 in Amsterdam, meer informatie beschikbaar zal zijn.

Vereniging van Effectenbezitters