VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuwe Steen komt voorzichtig uit dip

Nieuwe Steen zag het afgelopen kwartaal de netto huurinkomsten met 0,8 procent dalen. Maar omdat daar tegenover een daling van de exploitatiekosten, rentelasten en de niet doorberekende servicekosten stond, steeg het directe resultaat van het vastgoedfonds.

Het directe beleggingsresultaat, de winst uit de verhuur van panden, steeg op jaarbasis met bijna 1 miljoen euro tot 13,4 miljoen euro. Dat is iets meer dan analisten hadden verwacht.

NSI verwacht dat het directe beleggingsresultaat per aandeel dit jaar uitkomt tussen de 1,32 en 1,35 euro. Vorig jaar was dat 1,40 euro, het hoogste resultaat sinds de oprichting van het bedrijf in 1993. Het bedrijf geeft geen verwachting voor het indirecte resultaat voor 2009.

Dat Nieuwe Steen Investments (NSI) de topprestatie van 2008 dit jaar niet evenaart, is geen verrassing. Negatieve herwaarderingen op de portefeuille, hogere leegstand en weinig kapitaal om nieuwe aankopen te plegen, gooiden roet in het eten.

Waar NSI zich in 2008 nog goed door de crisis sloeg, was dat in de eerste drie kwartalen van 2009 wel anders.

Door negatieve herwaarderingen op de portefeuille, heeft het vastgoedfonds over de eerste negen maanden van dit jaar een verlies na belastingen gerealiseerd van 13,6 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder werd een winst na belastingen van 10,9 miljoen euro genoteerd.

Een prijsherstel zit er voorlopig niet in omdat er in de toekomst nog meer panden (van niet-beursgenoteerde partijen) noodgedwongen in de markt zullen belanden, omdat banken zich uit de financieringen hebben teruggetrokken. De dalende trend is wel minder scherp.

De leegstand bij NSI kwam in het derde kwartaal van 2009 uit op 8,7 procent, eenzelfde percentage als in de eerste zes maanden van 2009. In 2008 steeg de leegstand van 6,8 procent naar 7,7 procent. De rest van het jaar zal er niet veel veranderen en blijft de leegstand in elk geval ruim beneden de 10 procent, schrijft Nieuwe Steen in een toelichting op de cijfers.

Het bedrijf meldt van plan te zijn kleinere panden te blijven verkopen.
Gerelateerde artikelen