VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VastNed Retail op koopjesjacht om te profiteren van misère op vastgoedmarkt

VastNed Retail wil zijn positie in Turkije en Spanje verbeteren en is daarom op koopjesjacht. Het fonds hoopt te profiteren van de slechte situatie op de vastgoedmarkt en de daaruit voortkomende waardedalingen van panden.

Het Rotterdamse vastgoedfonds, gericht op winkelobjecten, heeft een oorlogskas van 80 tot 90 miljoen euro. Het grootste deel is afkomstig van de aandelenemissie waarmee het fonds in september 75,6 miljoen euro ophaalde. De rest kan het bijlenen.

De eerste aankoop wordt naar verwachting op korte termijn in Istanbul gerealiseerd. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden in Spanje. VastNed verwacht in het vierde kwartaal een aantal acquisities te realiseren.

In Spanje, waar VastNed Retail een kwart van zijn bezittingen heeft, is de druk op de bezettingsgraad momenteel groot. Het aantal leegstaande panden steeg in het derde kwartaal van 2009 tot 6,4 procent, terwijl in dezelfde periode een jaar eerder nog 5,3 procent van de panden leegstond.

Huuropbrengsten op peil
De gemiddelde leegstand over de hele portefeuille steeg van 2,1 naar 2,8 procent. Desondanks wist het vastgoedbedrijf de huuropbrengsten in de eerste negen maanden op peil te houden.

Er was zelfs een kleine stijging zichtbaar: van 98,5 miljoen euro naar 98,7 miljoen euro.

Hierdoor bedroeg het direct resultaat, de winst uit verhuur van panden, 17,2 miljoen euro. Onder de streep bedroeg het totale resultaat 3,8 miljoen euro.

De afwaarderingen op het vastgoed waren bovendien veel kleiner dan in de eerdere kwartalen dit jaar. De afwaardering bedroeg in het derde kwartaal 14,1 miljoen euro, tegen waardedalingen van 50 tot 60 miljoen euro in het eerste en tweede kwartaal.

Het beleggingsresultaat over heel 2009 is naar verwachting 4,00 euro per aandeel. Daarmee is de eerdere winstverwachting gehandhaafd.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen