VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Eurocommercial Properties ziet inkomsten stijgen na jaar van focus

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties (ECP) heeft de huuropbrengsten in het derde kwart van 2009 verder zien oplopen. De toegenomen focus op winkelvastgoed in Frankrijk, Noord-Italië en Zweden loont ook in dit eerste kwartaal van het gebroken boekjaar bij ECP.

Onberoerd heeft de crisis Eurocommercial Properties niet gelaten. Maar de focus en tegelijk de spreiding zorgden begin november al voor tevreden gezichten bij de directie tijdens de jaarvergadering met beleggers.

Het fonds heeft afgelopen jaar de focus nog scherper gezet op winkelvastgoed in Frankrijk, Noord-Italië en Zweden. In Nederland werden vier gebouwen de deur uitgedaan : opbrengst 97,5 miljoen euro. In Italië en Zweden werd vastgoed aangekocht.

Het resultaat is een stijging van de netto huuropbrengsten in het afgelopen gebroken boekjaar 2008/2009 gestegen met 4,3 procent naar 114,4 miljoen euro. En in het afgelopen kwartaal zijn de huurinkomsten opnieuw gestegen, nu met twee procent.

Bestuursvoorzitter Lewis verklaart de geringe impact van de crisis uit het grote verscheidenheid aan huurders die afdragen aan ECP.

De leegstand in de winkelcentra uit de portefeuille van ECP is beperkt, nog steeds minder dan 1 procent, de betaalachterstanden lopen wel wat op. De oplopende werkloosheid zal volgens ECP invloed hebben op de omzetten van winkelcentra, die op hun beurt weer weerslag hebben op de huurinkomsten van ECP. Maar de verwachting van het fonds is dat deze negatieve impact beperkt zal blijven.

Dividend
Het dividend wordt verhoogd van € 1,75 naar €1,78. Daarmee is het dividend lager dan het direct beleggingsresultaat dat uitkwam op €1,82 per certificaat.

In principe heeft ECP de wettelijke plicht om de hele winst aan aandeelhouders uit te keren. Toch kan het vastgoedfonds minder dan dit resultaat uitkeren aan aandeelhouders omdat het in het geheel geen winst heeft gemaakt. Oorzaak: waarderingen op het vastgoed van gemiddeld 8,8 procent (het indirecte beleggingsresultaat).

Met de beperkte verhoging van het dividend wil de directie van ECP naar eigen zeggen ervoor zorgen dat ook op de lange termijn een stijging in uitkering aan de aandeelhouders valt vol te houden.