VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Rechtbank wijst tweede voorlopig getuigenverhoor in kwestie Fortis toe

Voormalig Fortis-bestuurders Maurice Lippens, Jean-Paul Votron en Gilbert Mittler moeten onder ede uitleg geven over de rol die zij hebben gespeeld in de ondergang van de bank-verzekeraar in 2008. Dat heeft de rechtbank Utrecht bepaald.

Het verzoek voor een voorlopig getuigenverhoor was ingediend door advocaat Hendrik Jan Bos namens een groepje van zeven Nederlandse Fortis-aandeelhouders. Zij menen voor in elk geval 1,3 miljoen euro schade te hebben geleden doordat Fortis in 2007 en 2008 onjuiste en/of misleidende informatie heeft gegeven over de financiële toestand van het bedrijf.

Fortis ging in 2008 bijna failliet en moest door de overheden van België en Nederland worden genationaliseerd. De meeste aandeelhouders zagen hun geld verdampen.

Bos zou de drie bestuurders van weleer op zijn vroegst in het voorjaar van 2010 mogen ondervragen.

Stappen VEB
Voor het zover is, wordt eerst de uitkomst verwacht van het grondige expertenonderzoek naar eventueel wanbeleid bij Fortis vanaf de overname van ABN Amro in 2007. Daarmee komen de feiten over de gang van zaken bij Fortis aan het licht.

De Ondernemingskamer (OK) heeft in december vorig jaar op verzoek van de VEB opdracht gegeven tot dit onderzoek, omdat er volgens de OK gegronde redenen zijn om aan een juist beleid bij Fortis te twijfelen. Dit staat los van de stappen van Hendrik Jan Bos.

De onderzoekers zullen vaststellen of al dan niet sprake is geweest van wanbeleid bij Fortis. Gezien de vaststaande feiten in deze zaak (in enkele maanden is er van het Fortis concern niets over, terwijl het beleggend publiek op geen enkel moment afdoende geïnformeerd is), gaat de VEB ervan uit dat de onderzoekers zullen concluderen dat sprake is geweest van wanbeleid.

Eerste uitkomsten februari 2010
De onderzoekers streven ernaar om eind januari of begin februari 2010 een eerste concept van hun verslag af te hebben.

Op grond van de conclusie kan vervolgens iedere belanghebbende (aandeelhouder, obligatiehouder, optiebezitter, wie dan ook) de nodige vervolgacties nemen. De hele markt, maar ook de samenleving, is op die wijze gebaat bij de uitkomst van het onderzoek waar de VEB om heeft gevraagd.

Uiteraard zal de VEB, die opkomt voor de belangen van ruim 30.000 aandeelhouders, zodra de feiten op tafel liggen, de nodige vervolgactie(s) nemen.

Verschillende vormen van aanpak
Zowel de uitkomst van het onderzoek dat op verzoek van de VEB wordt uitgevoerd, als van de getuigenverhoren, is van groot belang voor de vervolgacties in de zaak Fortis.

De interviews die de experts in opdracht van de Ondernemingskamer uitvoeren zijn bijzonder grondig. In totaal worden 47 betrokkenen geïnterviewd. In tegenstelling tot de getuigenverhoren gebeurt dit niet onder ede. In de praktijk zal dit weinig verschil betekenen. Als de uitlatingen van de betrokkenen niet blijken te kloppen, kunnen zij alsnog door een rechter worden verhoord, waarbij zij vanzelf wel onder ede staan.

Voorlopige getuigenverhoor
Een voorlopig getuigenverhoor, zoals Hendrik Jan Bos nu toegewezen heeft gekregen, is bedoeld om iemand in de gelegenheid te stellen helderheid te verkrijgen omtrent feiten en omstandigheden die voor zijn bewijspositie in een eventuele juridische procedure relevant kunnen zijn. Zo'n verzoek wordt zelden afgewezen.
 
Fortis en de ex-bestuurders hadden de rechtbank gevraagd het verzoek af te wijzen of minstens te wachten op het expertenrapport. De rechtbank is daar niet op ingegaan.

Het is de tweede keer dat een rechtbank een voorlopig getuigenverhoor toewijst in processen rond Fortis. Eerder heeft de rechtbank Amsterdam dit aan de groep Fortiseffect rond advocaat Adriaan de Gier toegestaan. Ook De Gier, die ongeveer 1250 beleggers vertegenwoordigt, moet geduld hebben tot na het rapport van de Ondernemingskamer.

De zaak van De Gier draait overigens om een andere periode: die rond de reddingspogingen van Fortis eind september en begin oktober.

FortisEffect heeft onder meer premier Jan-Peter Balkenende, minister van Financiën Wouter Bos, president van De Nederlandse Bank Nout Wellink, de Belgische premier Yves Leterme en minister van Financiën Didier Reynders laten oproepen als getuige. Stichting FortisEffect wil weten wat hun rol is geweest bij de ontmanteling van Fortis.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net