VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Mogelijk illegale steun voor Heijmans

Bouwbedrijf Heijmans heeft mogelijk verboden overheidssteun ontvangen van de provincie Noord-Brabant. De provincie kocht 32 hectare grond van het bouwbedrijf tegen een tarief dat ver boven de gangbare prijs lag op een moment dat Heijmans flink in de financiële problemen zat.

Dat heeft secretaris Piet de Kroon van de Zuidelijke Rekenkamer dinsdag gezegd in toelichting op een onderzoek naar het grondbeleid van de provincie.

Bouwbedrijf Heijmans wendde zich in april dit jaar tot de provincie in verband met ernstige financiële problemen door de kredietcrisis. De schuld van het bedrijf was door tegenvallende resultaten ver opgelopen.

van 29 april 2009

Transactie
Een maand later was een transactie bezegeld, waarbij de provincie verschillende percelen agrarische grond in een aantal Brabantse gemeenten overnam van Heijmans voor 9,5 miljoen euro.

De Rekenkamer oordeelt dat dat bedrag ver boven de gangbare prijs ligt. Maar het belangrijkste verwijt is dat voormalig CDA-gedeputeerde Paul Rüpp het ambtelijke advies voor een onafhankelijke, externe taxatie met het oog op verboden staatssteun niet opvolgde en bovendien Provinciale Staten niet informeerde over de aankoop.

Ook de enkele betrokken gemeenten zijn niet op de hoogte gebracht.

De Rekenkamer meent dat bij de provincie alle alarmbellen hadden moeten gaan rinkelen toen Heijmans aanklopte.
 
'Ernstige bedenking'
De Rekenkamer uit een 'ernstige bedenking', de zwaarste kwalificatie die de organisatie ooit heeft gehanteerd.

Noord-Brabant weerspreekt de aantijgingen. De provincie meent dat er een goede deal is gemaakt en niet te veel is betaald.

'De aankoop was een goede kans om de strategische grondvoorraad te versterken. De Rekenkamer baseert zich op historische verwervingsprijzen terwijl de actuele marktwaarde van belang is', aldus een woordvoerder van de provincie.

Volgens hem is 29,81 euro per vierkante meter betaald, terwijl projectontwikkelaars grondprijzen bieden tussen de 30 en 35 euro. De transactie is bovendien tot stand gekomen na twee interne taxaties, dus bestond er geen enkele reden om over de prijs te twijfelen, meent de provincie.

Geheimzinnigheid
Dat de risicobeoordeling van de transactie niet is bekendgemaakt, heeft volgens de provincie te maken met de beursgevoeligheid.

De Rekenkamer meent dat er geen reden voor geheimzinnigheid was omdat Heijmans zelf in april al in een persbericht de penibele situatie waar het in verkeerde bekendmaakte en aankondigde grond te gaan verkopen.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen